Hải Dương sẽ có thêm 54 dự án nhà ở mới 288 ha

Riêng năm nay, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có kế hoạch phát triển 40 dự án nhà ở rộng 164,58 ha, trong đó diện tích đất ở 46,08 ha.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở từ năm 2022 - 2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của huyện Cẩm Giàng, trong giai đoạn này, huyện dự kiến triển khai 54 dự án nhà ở với tổng diện tích quy hoạch 288,28 ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 80,71 ha, thông tin từ báo Hải Dương.

Cụ thể, 19 dự án nhà ở thương mại quy mô 71,28 ha và 35 dự án do UBND cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 9,43 ha.

Ngoài ra, huyện Cẩm Giàng còn 10 dự án nhà ở chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 đang trình chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư với quy mô 18,55 ha và 4 dự án nhà ở xã hội khác.

Riêng năm nay, huyện có kế hoạch phát triển 40 dự án nhà ở rộng 164,58 ha, trong đó diện tích đất ở 46,08 ha.

UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, hiện quỹ đất ở trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được nhu cầu, tốc độ tăng dân số cơ học. Bên cạnh đó, nhu cầu nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nâng cấp đô thị rất lớn.

Mới đây, UBND huyện Tứ Kỳ cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư ba dự án khu dân cư (KDC) mới hơn 44,9 tỷ đồng. Các dự án được thực hiện trong năm nay.

Đó là dự án hạ tầng kỹ thuật KDC mới thôn Tân Quang, xã Quang Khải với diện tích 27.271 m2; KDC mới thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng rộng 17.735 m2; và KDC mới Cầu Xe, xã Quang Trung rộng 10.720 m2.
chọn
Khu nam Bình Dương sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén
Năm 2023, Bình Dương sẽ tập trung chuyển đổi mô hình nhà ở liên kế thấp tầng sang nhà chung cư cao tầng tại các khu vực phía nam, định hướng xây dựng theo mô hình đô thị nén, mật độ cao.