Hậu Giang đề xuất 1.860 tỷ đồng bồi thường tái định cư hai dự án cao tốc

Hai cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, với tổng mức đầu tư khoảng 27.254 tỷ đồng. Tỉnh Hậu Giang đang kiến nghị chi gần 1.860 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hai cao tốc này.

Ngày 19/8, UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản gửi Bộ GTVT và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc phân bổ kinh phí thực hiện các khu tái định cư phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, hai dự án thành phần này đã được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 7 vừa qua.

Theo đó, chi phía bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 1.338 tỷ đồng và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 767 tỷ đồng. Hồi cuối tháng 6, UBND tỉnh đã có công văn gửi Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về kinh phí đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư phục vụ dự án 2 thành phần nêu trên, với tổng kinh phí đầu tư là 246 tỷ đồng.

Trong đó, khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, với tổng kinh phí đầu tư là 55 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang); khu tái định cư tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, với tổng kinh phí đầu tư là 102 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang).

Khu tái định cư tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 53 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau); khu tái định cư tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, với tổng kinh phí đầu tư là 36 tỷ đồng (phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

UBND tỉnh Hậu Giang hiện đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư lập thủ tục đầu tư 4 dự án khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang). Tuy nhiên, đến nay chưa có nguồn vốn để triển khai thực hiện xây dựng các khu tái định cư.

Để thuận lợi trong công tác lập thủ tục đầu tư, thanh và quyết toán dự án, UBND tỉnh Hậu Giang kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh và trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Theo đó, tỉnh đề nghị Bộ GTVT và BQL Dự án Mỹ Thuận Phân bổ kinh phí 157 tỷ đồng cho BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh để đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang. Cùng với đó là phân bổ kinh phí 1.181 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau, tỉnh kiến nghị hai cơ quan trên phân bổ kinh phí 89 tỷ đồng cho BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh  để đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ cho dự án này. Cùng với đó là phân bổ kinh phí 678 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Tuyến chính cao tốc bắt đầu tại điểm giao với tuyến nối quốc lộ 91 - quốc lộ 1 (đường vành đai phía tây TP Cần Thơ), thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ; điểm cuối giao với quốc lộ 61B, là điểm đầu dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang có chiều dài gần 38 km (đoạn đi qua TP Cần Thơ dài 0,6 km; đoạn qua Hậu Giang dài hơn 37 km). Tuyến nối có chiều dài khoảng 9,6 km, gồm đoạn từ đường Nam Sông Hậu đến nút giao IC2 khoảng 2,8 km và đoạn từ nút giao IC2 đến quốc lộ 1 khoảng 6,8 km.

Tuyến chính cao tốc bắt đầu tại điểm giao với tuyến nối quốc lộ 91 - quốc lộ 1 (đường vành đai phía tây TP Cần Thơ), thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ; điểm cuối giao với quốc lộ 61B, là điểm đầu dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư 9.993 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1.759 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị là 6.806 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi khác là  476 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 952 tỷ đồng.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73 km, bắt đầu tại Km53+000 kết nối vào điểm cuối đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; điểm cuối Km126+223 giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 17.153 tỷ đồng, gồm: Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm dự phòng) 1.988 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 12.552 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 54 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 314 tỷ đồng; chi phí khác 404 tỷ đồng; chi phí dự phòng 1.841 tỷ đồng.

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.