Hậu Giang tìm nhà đầu tư cho hai khu dân cư hơn 400 tỷ đồng

Khu dân cư nông thôn mới Tân Thành (xã Tân Thành, TP Ngã Bảy) có tổng mức đầu tư 191 tỷ đồng, còn khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp) có tổng mức đầu tư 221 tỷ đồng.

 Một góc tỉnh Hậu Giang hiện nay. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Ngày 18/8, UBND tỉnh Hậu Giang đã có hai văn bản về yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án là khu dân cư nông thôn mới Tân Thành và khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hai dự án này.

Cụ thể, Khu dân cư nông thôn mới Tân Thành tại xã Tân Thành, TP Ngã Bảy, có quy mô 6,3 ha. Trong đó, đất thương mại dịch vụ 1,2 ha; đất ở gần 2,4 ha; đất giao thông, hẻm kỹ thuật gần 2,7 ha và đất sân bãi, chợ 0,08 ha. Hiện dự án không bắt buộc nhà đầu tư phải xây dựng nhà ở và dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Đối với hạ tầng trong phạm vi dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, gồm: Đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật với diện tích đất khoảng 6,3 ha; xây dựng hoàn thiện công trình thương mại - chợ, với diện tích khoảng 0,6 ha và sân chợ khoảng 0,08 ha.

Xây dựng hoàn thiện công trình thương mại dịch vụ, với diện tích khoảng 0,6 ha. Các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (khoảng 23 lô nền).

Tổng mức đầu tư dự án là 191 tỷ đồng, trong đó, mức vốn góp của chủ đầu tư tối thiểu 20%, tương đương 38 tỷ đồng, dự kiến chi phí thực hiện dự án hơn 95 tỷ đồng, chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 78 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 17 tỷ đồng.

Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ, tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp có quy mô 9,7 ha (không bao gồm: đất ở tự cải tạo, với diện tích 1,6 ha và đất khu thể dục thể thao, với diện tích 0,09 ha), trong đó, đất xây dựng nhà để ở gần 3,6 ha; đất công trình công cộng 0,7 ha; đất cây xanh đơn vị ở 0,8 ha; đất hạ tầng kỹ thuật hơn 0,1 ha và đất giao thông 4,6 ha. Quy mô dân số khoảng 1.000 người

Đối với hạ tầng trong phạm vi dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, gồm: Đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật (với diện tích đất khoảng 9,7 ha); xây dựng hoàn thiện các công trình công cộng khoảng 0,7 ha.

Các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án với diện tích khoảng 0,4 ha (khoảng 52 lô nền).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 221 tỷ đồng, trong đó, mức vốn góp của chủ đầu tư tối thiểu 20%, tương đương 44 tỷ đồng, dự kiến chi phí thực hiện dự án là 105 tỷ đồng, chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 96 tỷ đồng và chi phí dự phòng khoảng 20 tỷ đồng.

Cả hai dự án nói trên có thời gian hoạt động là 50 năm kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng.

chọn
KBSV: Dự án Gem Riverside có thể đem về cho Đất Xanh khoảng 20.000 tỷ đồng doanh thu
Theo dự báo của KBSV, dự án Gem Riverside của Đất Xanh (dự kiến mở bán trong quý IV) có thể đạt tổng doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao trong năm 2024.