Hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho người dân ngoài qui hoạch Thủ Thiêm

Trường hợp diện tích sau khi qui đổi nhỏ hơn 36 m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi, trường hợp diện tích sau khi qui đổi từ 36 - 200 m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi.
Hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho người dân ngoài qui hoạch Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 12/6, Văn phòng UBND TP HCM cho biết, UBND TP vừa phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong phần diện tích 4,39 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 liên quan đến dự án Khu đô thị mới thủ Thiêm.

Theo đó, đối với đất ở không phân biệt có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc đất ở không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng ổn định có nguồn gốc không lấn chiếm, không tranh chấp thì được tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên nguyên tắc trừ đi nghĩa vụ tài chính theo qui định tại thời điểm tháng 9/2018.

Việc tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương thức giao đất ở mới được áp dụng như sau: Trường hợp có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất ở (kể cả phần diện tích thuộc lộ giới đã được nhà nước bán hóa giá theo phương thức bảo tồn vốn bằng vàng), được giao đất ở mới tương đương với diện tích đất ở đã được công nhận.

Trường hợp không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất ở nhưng sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, được giao đất ở mới theo nguyên tắc tương đương nhưng không quá 200 m2.

Phần diện tích còn lại (nếu có) hoặc các trường hợp sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 trở về sau, được giao đất ở mới theo nguyên tắc tương đương nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định tại thời điểm tháng 9/2018.

Đối với đất nông nghiệp (trong khuôn viên đất ở hoặc đất nông nghiệp trong khu dân cư tập trung) có giấy tờ hợp pháp hoặc không có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng ổn định có nguồn gốc không lấn chiếm, không tranh chấp thì được xem xét chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nhưng hộ dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định tại thời điểm tháng 9/2018 để được giao đất ở mới theo nguyên tắc tương đương.

Về hỗ trợ, tái định cư theo phương thức giao nhà ở, đất ở mới, đối với trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả phần diện tích lộ giới có nguồn gốc thuộc khuôn viên căn nhà sở hữu nhà nước nhưng không được xét bán hóa giá, hộ dân sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm), thực hiện giao đất ở mới theo tỉ lệ qui đổi 60%.

Trường hợp diện tích sau khi qui đổi nhỏ hơn 36 m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi. Trường hợp diện tích sau khi qui đổi từ 36 - 200 m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi.

Phần diện tích sau khi qui đổi lớn hơn 200 m2 (nếu có) được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 của UBND TP.

Đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm, thành phố sẽ thực hiện giao đất ở mới theo tỉ lệ qui đổi 40% (trường hợp chuyến mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15/10/1993) và theo tỉ lệ qui đổi 30% (trường hợp chuyển mục đích sử dụng thành đất ở từ sau ngày 15/10/1993).

Trường hợp diện tích sau khi qui đổi nhỏ hơn 36 m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi; trường hợp diện tích sau khi qui đổi từ 36 - 200 m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi; phần diện tích sau khi qui đổi lớn hơn 200 m2 (nếu có) được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 7/5/2020 của UBND TP.

Tuy nhiên, đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm nhưng sau đó chủ sử dụng đã được ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước, sẽ thực hiện giao đất ở mới theo tỉ lệ qui đổi 50% (trường hợp chuyển mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15/10/1993) và theo tỉ lệ qui đổi 40% (trường hợp chuyển mục đích sử dụng thành đất ở từ sau ngày 15/10/1993).

Trường hợp diện tích sau khi qui đổi nhỏ hơn 36 m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi; trường hợp diện tích sau khi qui đổi từ 36 - 200 m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi; phần diện tích sau khi qui đổi lớn hơn 200 m2 (nếu có) được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 7/5/2020 của UBND TP.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân cũng được bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc khác trên đất, hoa màu, cây trồng, tài sản khác cũng như hỗ trợ thêm các khoản như ổn định về đời sống; chi phí tháo dỡ, di dời nhà, thiệt hại do ngừng sản xuất kinh doanh, thuê nhà tạm cư...

Khu đất 4,39 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh qui hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng TP HCM vẫn thu hồi.

Giải quyết sai phạm này, đảm bảo quyền và lợi chính đáng của người dân, Hội đồng Nhân dân TP HCM đã thông qua chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu 4,3ha với phương án áp dụng giá đất theo hệ số qui đổi với 3 phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư.

Vừa qua tại buổi họp báo thông tin tiến độ giải quyết chế độ đối với người dân nằm ngoài ranh qui hoạch 4,39 ha dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Lê Phước Tài, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết, trong tháng 5/2020, UBND TP đã phê duyệt điều chỉnh qui hoạch tỉ lệ 1/2000 đối với ba khu đất thuộc phường Bình Khánh, quận 2 để phục vụ người dân.

Sau đó Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các khu đất này với qui mô 198 nền đất và đang thương thảo với người dân nhận nền đất.

Còn theo bà Lương Thu Anh, Trưởng phòng qui hoạch Khu trung tâm (Sở qui hoạch và Kiến trúc TP HCM), dự án Trung tâm triển lãm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (qui mô hơn 800 tỉ đồng) bị bỏ hoang do không thống nhất được việc thi công gói thầu số 6 là gói thầu nhôm kính, hiện nay dự án đang được thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra sẽ khởi động lại.

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.