Hòa Bình lên kế hoạch đấu giá 31 dự án hơn 243 ha

Tổng cộng có 12 dự án tại TP Hòa Bình, huyện Lạc Sơn có 4 dự án, huyện Cao Phong hai dự án, huyện Kim Bôi 7 dự án, huyện Lương Sơn 4 dự án, hai dự án còn lại tại huyện Tân Lạc và Yên Thủy.

UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đối với 31 dự án tại TP Hòa Bình và 6 huyện với tổng diện tích 243,3 ha.

Cụ thể, TP Hòa Bình có 12 dự án với diện tích 895.028 m2 gồm: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và bán đấu giá đất ở dân cư, tại tổ 14, phường Thịnh Lang (34.400 m2); hạ tầng kỹ thuật khu bán đấu giá đất ở dân cư tại xóm 10, xã Sủ Ngòi nay là tổ 5, phường Quỳnh Lâm (8.000 m2). 

Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất xóm Hạnh Phúc, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn nay là xã Thịnh Minh (75.000 m2); khu dân cư bán đấu giá đất ở tại tổ 5, phường Thống Nhất (70.000 m2); khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xóm Đễnh, xã Mông Hóa, khu số 01 quy mô 27.700 m2, còn khu số 02 rộng 20.600 m2; khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xã Quang Tiến (493.000 m2). 

Dự án khu dân cư bán đấu giá đất ở tại xóm Tiểu Khu, xã Hòa Bình (68.900 m2); khu dân cư phường Thái Bình (khu thu hồi của Công ty Mai Bình) (11.000 m2); khu nhà ở tại tổ 14, phường Hữu Nghị (TTTM bờ trái sông Đà, 9.705 m2); khu nhà ở tại Tổ 6, phường Tân Thịnh (khách sạn Phương Đông, 10.565 m2); khu nhà ở tại phường Trung Minh (66.158 m2). 

Còn tại huyện Lạc Sơn có 4 dự án với tổng diện tích 301.000 m2 gồm: Dự án khu nhà ở tại xóm Búm, xã Ân Nghĩa (80.000 m2); khu nhà ở tại Phố Beo, Chiềng Trào, thị trấn Vụ Bản (85.000 m2); khu nhà ở tại phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản (98.000 m2); khu nhà ở tại Đồng Vôi thị trấn Vụ Bản (38.000 m2). 

Huyện Cao Phong có hai dự án, tổng diện tích 224.983 m2. Trong đó, dự án đấu giá khu đất ở đô thị khu 2, thị trấn Cao Phong 197.000 m2); Đấu giá khu dân cư xóm Bảm, xã Tây Phong (27.983 m2). 

Tại huyện Kim Bôi có 7 dự án, tổng diện tích 365.563 m2 gồm: Dự án khu nhà ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng (1.940 m2); đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu Thành Công, thị trấn Bo (1.683 m2); khu nhà ở Mớ Đồi, thị trấn Bo (100.000 m2); khu nhà ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng (1.940 m2); khu nhà ở Mớ Đồi, thị trấn Bo (100.000 m2); hai khu nhà ở xóm Sào Bắc xã Sào Báy quy mô 115.000 m2. 

Huyện Tân Lạc có dự án khu dân cư An Khang, diện tích 114.000 m2. Huyện Yên Thủy có dự án khu dân cư Khu A, thị trấn Hàng Trạm 75.057 m2. 

Huyện Lương Sơn có 4 dự án, diện tích 455.000 m2 gồm: Dự án đấu giá khu nhà ở tại đồi Lau, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (66.000 m2); khu nhà ở hai bên bờ sông Bùi (giai đoạn 1 quy mô 198.000 m2); khu nhà ở thôn Cầu Sơn (Đầm Rái), xã Nhuận Trạch (93.000 m2); khu nhà ở thôn Cầu Sơn, thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (98.000 m2). 

UBND tỉnh Hòa Bình giao UBND các địa phương nói trên và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đo đạc, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục.

Các đơn vị liên quan được giao thực hiện đơn giản hóa và rút gọn thủ tục về chuẩn bị đầu tư dự án; thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và xác định giá khởi điểm để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.