Hòa Bình chi 60.000 tỷ phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh Hòa Bình dự kiến đạt 23,5 m2 sàn/người, chất lượng nhà ở kiên cố đạt 85%.

HĐND tỉnh Hòa Bình thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XVII vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 23,5 m2 sàn/người. Trong đó, tại khu vực đô thị đạt 29,8 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 19,6 m2 sàn/người.

Mục tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Tỉnh dự kiến nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 85% (trong đó khu vực đô thị đạt 90%, khu vực nông thôn đạt 80%), giảm tỷ lệ nhà đơn sơ xuống 4% (trong đó khu vực đô thị giảm xuống còn 0,8%, khu vực nông thôn giảm còn 7%).

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 29,2 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 33,5m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26,2 m2 sàn/người. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người.

Chất lượng nhà ở kiên cố dự kiến đạt 90% (trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%), giảm tỷ lệ nhà đơn sơ xuống 2% (trong đó khu vực đô thị giảm xóa bỏ nhà đơn sơ, khu vực nông thôn giảm còn 4%).

Ngoài ra, 90% nhà ở của tỉnh có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là 60.003 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 94.883 tỷ đồng.  

chọn
Cầu Long Kiểng tái khởi động sẽ góp phần khơi thông tuyến đường trục khu nam Sài Gòn
Việc tái khởi động cầu Long Kiểng sẽ là cú hích để huyện Nhà Bè hoàn thành thêm 3 cây cầu mới cùng tuyến, từ đó đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Lê Văn Lương, góp phần tăng năng lực lưu thông cho khu vực phía nam TP HCM.