Hôm nay Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín

Hôm nay, 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo chương trình làm việc, trong sáng nay, 25/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Sau đó, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín.

hom nay quoc hoi tien hanh lay phieu tin nhiem bang bo phieu kin

Cũng trong hôm nay, vào buổi chiều, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tiếp theo, Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo danh sách đã được Quốc hội thông qua, tại Kỳ họp này, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, gồm: Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (trừ Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng do vừa được phê chuẩn bổ nhiệm); Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

hom nay quoc hoi tien hanh lay phieu tin nhiem bang bo phieu kin Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có hai chức danh là Chủ tịch nước và Bộ ...

hom nay quoc hoi tien hanh lay phieu tin nhiem bang bo phieu kin Quy định lấy phiếu tín nhiệm trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có ...

hom nay quoc hoi tien hanh lay phieu tin nhiem bang bo phieu kin Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Hôm nay, QH bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn.

chọn