Hưng Thịnh Incons dời lịch trả cổ tức để tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh

Hưng Thịnh Incons vừa thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 sang ngày 1/7/2024 thay vì ngày 28/2 như kế hoạch đã công bố trước đó, nguyên nhân điều chỉnh là do rà soát lại tình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021.

Theo Hưng Thịnh Incons, với lý do rà soát lại tình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nên công ty điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 sang ngày 1/7/2024 thay vì ngày 28/2 năm nay như kế hoạch đã công bố trước đó.

Công ty cũng cho biết, các nội dung khác liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2021 sẽ được giữ nguyên và không thay đổi theo nghị quyết 09 (bao gồm cả ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền).

Trước đó, Hưng thịnh Incons đã công bố trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Với hơn 89,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Hưng Thịnh Incons sẽ chi khoảng 107 tỷ đồng để chi trả đợt cổ tức này. Nguồn vốn công ty sử dụng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Thời gian thanh toán vào ngày 25/11/2022. Song, sau đó công ty công bố lùi lịch thanh toán lần 1 sang ngày 5/12/2022, lùi lần 2 sang ngày 28/02/2023 và lần thông báo này là lùi lịch lần thứ 3.

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý IV/2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần 1.215 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giảm doanh thu từ hợp đồng xây dựng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng 43% đạt 60,6 tỷ đồng, kéo theo doanh thu tài chính của công ty tăng 37%, đạt 64,8 tỷ đồng.

Kết quả, Hưng Thịnh Incons báo lỗ sau thuế 44,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 98,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, công ty đạt doanh thu thuần 5.465 tỷ đồng, giảm 11,3% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, giảm 63,5%. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, như vậy, với kết quả trên công ty đã thực hiện được 33% kế hoạch kinh doanh đề ra.

chọn
Hình ảnh KCN hơn 500 ha đang thu hút doanh nghiệp ở ven biển Nam Định
KCN Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1 có diện tích gần 520 ha, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.