Hưng Thịnh Incons dự kiến thanh toán gốc trái phiếu còn lại trong tháng 3 tới

Hưng Thịnh Incons cho biết đã chậm thanh toán 210 tỷ đồng gốc trái phiếu thuộc lô HTNBH2122002 do các chủ đầu tư không thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán cho công ty. Số tiền này dự kiến sẽ trả trong tháng 3/2023.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc trái phiếu lô trái phiếu HTNBH2122002.

Đây là lô trái phiếu có khối lượng phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng, có kỳ hạn một năm và đáo hạn vào ngày 31/12/2021, ngày thanh toán gốc lãi theo kế hoạch là ngày 3/1 vừa qua.

Công ty cho biết ngày 3/1 đã thanh toán toàn bộ số tiền lãi là hơn 8 tỷ đồng và thanh toán gốc 90 tỷ đồng, đạt 30% số tiền gốc phải thanh toán.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lý do chậm thanh toán là tín dụng bị siết chặt, thị trường vốn khác như chứng khoán, trái phiếu bị nhiều tác động không tích cực, các chủ đầu tư không thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán cho công ty, dẫn đến việc thanh toán cho trái chủ bị ảnh hưởng so với kế hoạch.

Đối với số tiền gốc phải thanh toán còn lại là 210 tỷ đồng, công ty cho biết kế hoạch dự kiến thanh toán thành hai đợt trong tháng 3 sắp tới. Đợt 1 từ ngày 1 - 10/3, thanh toán 105 tỷ đồng và đợt 2 là từ ngày 25 - 31/3, thanh toán 105 tỷ đồng còn lại.  

Bên cạnh việc thanh toán trái phiếu này, trước đó vào cuối năm 2022, Hưng Thịnh Incons cũng hai lần dời lịch thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với số tiền dự kiến chi trả là 107 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 11, công ty điều chỉnh thời gian thanh toán từ ngày 25/11 thành ngày 5/12, đến đầu tháng 12 công ty tiếp tục dời lịch thanh toán đến ngày 28/2/2023.

Lý do điều chỉnh đều là rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Hiện, công ty chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2022, song, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, lũy kế ba quý đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 4.249 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Do các chi phí tài chính, chi phí quản lý tăng, đồng thời không có khoản lãi khác 20,6 tỷ đồng từ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình như cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 132,8 tỷ đồng, giảm 7%. 

chọn