Hưng Yên bổ sung hai KCN gần 400 ha vào quy hoạch

Hai khu công nghiệp có tổng diện tích gần 400 ha tại Hưng Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch.

Dựa trên đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý bổ sung hai khu công nghiệp (KCN) có tổng quy mô gần 400 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung KCN Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) và KCN Yên Mỹ II mở rộng vào quy hoạch.

Trong đó, KCN Thăng Long II có quy mô 180,5 ha, thuộc phường Dị Sử, phường Phùng Chí Kiên, xã Xuân Dục và xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Còn KCN Yên Mỹ II mở rộng có diện tích 216 ha, thuộc xã Trung Hưng và xã Trung Hòa, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Các KCN khác nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại các công văn số 1038/TTg- KTN (ngày 17/6/2016), số 1181/TTg-CN (ngày 11/8/2017), số 1199/TTg-CN (ngày 12/9/2018) và số 800/TTg-CN (ngày 29/6/2020) của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

UBND tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch KCN.

Đồng thời, UBND tỉnh được giao cập nhật nhu cầu sử dụng đất tại hai KCN được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng và những lần trực tiếp góp vốn thành lập công ty
Ngày 6/10, ông Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập VMI JSC chuyên quản lý và đầu tư BĐS. Đây cũng là một trong số ít những doanh nghiệp do ông Vượng là cổ đông trực tiếp nắm quyền sở hữu chi phối.