Hưng Yên dự kiến xây mới 4 bến xe tại TP Hưng Yên, huyện Khoái Châu, TT Văn Giang và TX Mỹ Hào

Hưng Yên dự kiến duy trì nâng cấp 5 bến xe hiện trạng; hoàn thiện, nâng cấp ba bến xe và xây mới 4 bến xe.

Theo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh để lấy ý kiến góp ý, Hưng Yên dự kiến duy trì nâng cấp 5 bến xe hiện trạng; hoàn thiện, nâng cấp ba bến xe và xây mới 4 bến xe khách trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi  huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu một bến xe đạt loại 4 trở lên.

Cụ thể, tỉnh sẽ duy trì nâng cấp 5 bến xe (BX) hiện trạng gồm: BX Ân Thi, BX Triều Dương, BX TP Hưng Yên, BX La Tiến, BX Cống Tráng tối thiểu đạt loại 4; hoàn thiện và nâng cấp ba bến xe gồm: BX Yên Mỹ tại thôn Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ dự kiến loại 2, BX Mỹ Hào dự kiến loại 2, BX Kim Động tại xã Toàn Thắng, Kim Động dự kiến loại 4.

Xây dựng mới 4 bến xe gồm: BX Khu ĐH (BX Trung Nghĩa) tại TP Hưng Yên; BX Tân Dân tại huyện Khoái Châu; bến xe TT Văn Giang, bến xe Đông TX Mỹ Hào, đạt tối thiểu loại IV.

 

STT

Địa phương

Bến xe được hoàn thiện/duy trì nâng cấp

Bến xe xây mới

1

TP Hưng Yên

Duy trì BX trung tâm TP Hưng Yên, quy mô loại 2

Xây dựng mới BX Trung Nghĩa, quy mô loại 1, diện tích 5 ha

2

Huyện Phù Cừ

Duy trì BX La Tiến quy mô loại 4; nghiên cứu di chuyển BX La Tiến giáp với tuyến quy hoạch đường nối Vành đai V Thủ đô Hà Nội thuộc xã Nguyên Hòa và phù hợp với quy hoạch khu di tích La Tiên

 

3

Huyện Yên Mỹ

Duy trì BX Cống Tráng theo quy mô loại 4 và quy hoạch xây dựng 1 bến loại 2 tại xã Trung Hưng

 

4

Huyện Tiên Lữ

Duy trì bến xe Triều Dương theo quy mô loại 2, diện tích l,2 ha

 

5

Huyện Ân Thi

Duy trì BX Ân Thi theo quy mô loại 4 tại thị trấn Ân Thi, diện tích 0,7 ha

 

6

Huyện Văn Lâm

Hoàn thành xây dựng BX Như Quỳnh tại thị trấn Như Quỳnh, quy mô tối thiếu loại 4

 

7

Huyện Khoái Châu

 

Xây dựng mới BX khách Tân Dân, quy mô tối thiểu loại 4

8

Huyện Kim Động

Hoàn thành xây dựng bến xe tại xã Toàn Thắng theo quy mô tối thiếu loại 4.

 

9

Thị xã Mỹ Hào

Hoàn thành xây dựng bến xe trung tâm

Xây dựng mới 1 bến xe phía Đông Mỹ Hào, tối thiểu loại 4

10

Huyện Văn Giang

 

Xây dựng mới BX Văn Giang tại TT Văn Giang theo tiêu chuẩn bến xe loại 2, quy mô 2 ha

 

 Dự thảo bản đồ hệ thống bến xe khách tỉnh Hưng Yên.