Hưng Yên dự kiến xây mới 16 đường tỉnh lộ

Theo dự thảo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên dự kiến xây mới 16 tuyến đường tỉnh lộ.

Theo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh để lấy ý kiến góp ý, Hưng Yên dự kiến đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có tổng 661,275 km chiều dài đường tỉnh, tăng 270,185 km so với hiện trạng.

Cụ thể, tỉnh sẽ duy tu bảo trì, nâng cấp và điều chỉnh tuyến đối với 15 tuyến đường tỉnh hiện có; đồng thời, xây mới 16 tuyến đường tỉnh mới.

Danh sách đường tỉnh hiện có (duy tu bảo trì, nâng cấp và điều chỉnh tuyến) theo dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên:  

STT

Đường tỉnh (ĐT)

Điểm đầu, điểm cuối tuyến

Chiều dài tuyến

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật (TCKT)

Nội dung duy tu bảo trì, nâng cấp và điều chỉnh

1

ĐT 376

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐH.22 thuộc địa phận xã Trưng Trắc huyện
Văn Lâm, điểm cuối Km37+855 giao với QL.39 thuộc địa phận xã Thiện Phiến
huyện Tiên Lữ

51,45 km

(đoạn Km0+00 giao với
QL.5 đến Km37+855 giao với QL.39 Triều Dương; đoạn tránh thị trấn Ân Thi
Km17+050 đến Km28+450 Hồng Quang; đoạn tránh Hải Triều Km35+500 đến
Km37+190 giao với ĐT.378 tại Dốc Hới).

Cấp I, 6
làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị. Riêng đoạn tuyến cũ từ thị trấn Ân
Thi đến Hồng Quang và từ Hải Triều đến Dốc Hới, quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe

Quy hoạch điểu chỉnh đoạn tuyến ĐT.376 qua khu vực đông dân cư Trung Hòa, Tân Việt dài khoảng 5 km; quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I, 6 làn xe
Kéo dài ĐT.376 từ nút giao ĐH.22 tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm khoảng
1 km đến vị trí giao với tuyến cao tốc CT.38 - Vành đai 4 - Hà Nội. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I ĐB, 6 làn xe

2

ĐT 377

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.379B tại thị trấn Văn Giang, điểm cuối
Km37+500 giao với ĐT.376 tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi

37,5 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qu đô
thị theo quy hoạch đô thị

Quy hoạch xây dựng đoạn Ngã ba Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đến
QL.39 chiều dài khoảng 7 km, đoạn tuyến từ QL.39 đến ĐT.376 dài khoảng 6 km; đoạn từ ĐT.376 đến ĐT.386 dài khoảng 6 km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cấp III ĐB, 2 làn xe

Quy hoạch xây dựng các đoạn tuyến tránh xã Đông Tảo, huyện Khoái
Châu; thị trấn Khoái Châu; thị trấn Văn Giang chiều dài khoảng 18 km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II ĐB, 4 làn xe

3

ĐT 377B

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.377 tại ngã ba Ba Hàng thuộc xã An Vĩ,
huyện Khoái Châu, đến điểm cuối giao ĐT.378 tại Dốc Vĩnh

2,4 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

 

4

ĐT 378

Điểm đầu Km76+894 thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang
(giáp ranh TP Hà Nội), điểm cuối KM155+994 thuộc địa phận xã Tam Đa, huyện Phù Cừ (giáp ranh tỉnh Hải Dương)

79,1 km

Cấp IV ĐB, 2 làn xe

 

5

ĐT 379

Điểm đầu Km0+00 tiếp giáp với địa phận TP Hà Nội nối vào đường
Vành đai 3 Hà Nội, điểm cuối Km17+400 giao với QL.39 thuộc xã
Dân Tiến huyện Khoái Châu

17,4 km

Đoạn 1: điểm đầu Km0+00 tiếp giáp với địa phận TP. Hà Nội nối vào
đường vành đai 3 Hà Nội thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang và
điểm cuối giao ĐT.381 thuộc xã Yên Hòa, Yên Mỹ, dài khoảng 13,3 km; quy mô, TCKT cấp I ĐB, 6 làn xe.
Đoạn 2: điểm đầu Km13+300 giao ĐT 381 thuộc xã Yên Hòa,
Yên Mỹ đến điểm cuối Km17+400 giao với QL.39 thuộc xã Dân Tiến,
huyện Khoái Châu, dài khoảng 4,1 km. Quy mô, TCKT cấp III ĐB,
2 làn xe

Xây dựng 2 đoạn tuyến: đoạn từ xã Yên Hòa đến QL.39, dài khoảng
4,05 km, quy mô, TCKT cấp I ĐB, 6 làn xe; đoạn nối ĐT.379 với
QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dài khoảng 1,2 km, quy mô,
TCKT cấp II ĐB, 4 làn xe

6

ĐT 379B

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐH.20 thuộc xã Cửu Cao, huyện Văn Giang giáp xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, điểm cuối thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang giáp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm

6,23 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô
thị theo quy hoạch đô thị

 

7

ĐT 380

Điểm đầu Km0+00 cầu Gáy thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm
giáp tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối Km17+330 giao QL.39 thuộc địa phận xã Dân
Tiến, huyện Khoái Châu

17,33 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

 

8

ĐT 381

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.5 thuộc địa phận xã Giai Phạm, huyện
Yên Mỹ, điểm cuối Km10+500 giao với ĐT.379 tại xã Yên Hòa, huyện Yên
Mỹ

10,5 km

Cấp III ĐB, 2
làn xe

 

9

ĐT 382

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.38 tại cống Tranh thuộc xã Phù
Ủng, huyện Ân Thi, điểm cuối Km27+800 tại bến phà Mễ Sở thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang

27,8 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

 

10

ĐT 382B - Tuyến chạy dọc 2 bên đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên 

Điểm đầu từ xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, giáp TP Hà
Nội, điểm cuối tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, giáp tỉnh Hải Dương

53,88 km

Cấp I ĐB, 6 làn xe, đoạn
qua khu đô thị, khu công nghiệp theo quy hoạch đô thị, công nghiệp

 

11

ĐT 383

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.380 thuộc xã Minh Châu, huyện
Yên Mỹ, điểm cuối Km10+00 giao với ĐT.378 tại Dốc Bái, xã Đông Kết, Khoái
Châu

10 km

Cấp III ĐB, 2
làn xe

Quy hoạch nâng cấp tuyến ĐH.56 (từ Dốc Bái đến bến Đông Ninh) lên
thành ĐT.383, dài khoảng 3,5 km, quy mô, TCKT cấp III ĐB, 2 làn
xe. Nghiên cứu xây dựng cầu Đông Ninh vượt sông Hồng

12

ĐT 384

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.38 thuộc xã Tân Phúc,
huyện Ân Thi, điểm cuối Km17+200 giao với ĐT.378 thuộc địa phận xã Liên Khê, huyện Khoái Châu

17,2 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

 

13

ĐT 385

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.5 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh,
huyện Văn Lâm, điểm cuối Km17+200 thuộc địa phận xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, giáp tỉnh Hải Dương

17,2 km

cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

 

14

ĐT 386

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.376 tại Bình Trì, huyện Ân Thi, điểm
cuối KM24+700 giao với ĐT.378 thuộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù
Cừ

24,7 km

Cấp III ĐB, 2
làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

Xây dựng các đoạn tuyến: đoạn kết nối cầu Từ Ô, đoạn từ Đa Lộc đến
Minh Tân, đoạn đường dẫn cầu La Tiến. Quy mô, TCKT tối thiểu
cấp III ĐB, 2 làn xe

Nâng cấp lên thành QL.39B khi toàn tuyến quy mô, TCKT đạt tối thiểu cấp III đồng bằng, 2 - 4 làn xe

15

ĐT 387

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.385 thuộc xã Lương Tài, huyện
Văn Lâm, điểm cuối Km18+400 (đò Hà đi Hải Dương) thuộc địa phận xã Bãi
Sậy, huyện Ân Thi

18,4 km

Cấp II ĐB, 4 làn xe

Xây dựng 3 đoạn: đoạn kéo dài tuyến thuộc xã Lương Tài,
huyện Văn Lâm đến giáp tỉnh Bắc Ninh, dài khoảng 2,2 km; đoạn từ nút giao QL.38 lý trình Km15+576 đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dài khoảng 1,03 km và đoạn tuyến mới cắt qua QL.5 dài khoảng 1,5 km; quy mô, TCKT cấp II ĐB, 4 làn xe

Danh sách đường tỉnh xây mới theo dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên:

STT

Đường tỉnh (ĐT)

Điểm đầu, điểm cuối tuyến

Chiều dài

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật (TCKT)

 

1

ĐT 381B -  Tuyến được hình thành trên cơ sở đường Vành đai 3,5 Hà Nội qua tỉnh Hưng Yên 

Tuyến có điểm đầu giáp ranh TP Hà Nội, thuộc
thị trấn Văn Giang, điểm cuối giao với QL.5 khoảng lý trình Km16+390 thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

9,255 km

Cấp I ĐB, 6 làn xe

 

2

ĐT 381C -  Tuyến được hình thành trên cơ sở kết nối ĐH.22 (4,5 km) với ĐH.13
(4,5 km) 

Điểm đầu giao với ĐT.385 tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tuyến đi qua KCN Phố Nối A thuộc xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đến giao QL.5, tuyến đi trùng với ĐT.376 khoảng 1,5 km; tuyến đi tiếp qua xã Vĩnh
Khúc, Tây Tiến, huyện Văn Giang. Quy hoạch kéo dài ĐH.23 đến ĐT.379 dài
khoảng 2,5 km; đoạn từ ĐT.379 đến ĐT.378 dài đến 4,2 km và đoạn kéo dài từ
ĐH.13 sang Bắc Ninh dài 1,6 km

18,8 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

 

3

ĐT 382C -  Tuyến kết nối với ĐT.382 tạo thành trục ngang của
tỉnh

Điểm đầu giao với QL.38 thuộc phường Minh Đức, TX Mỹ Hào, tuyến đi
trùng với đường trục trung tâm KĐT phía Nam QL.5 (dài 1,9 km), tuyến đi
tiếp cắt QL.39, cắt ĐT.380 kéo dài qua cầu Đừng, giao với ĐT.382 tại xã Thanh
Long, huyện Yên Mỹ

15,4 km

Cấp II ĐB, 4 làn xe, đoạn qua khu đô thị, khu công nghiệp theo quy hoạch
đô thị, công nghiệp

 

4

ĐT 386B -  Tuyến được hình thành trên cơ sở kết nối ĐH.61 (13 km) với ĐH.63
(9 km) 

Tuyến có điểm đầu giao với ĐT.382 tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tuyến đi theo đường hiện tại đến cầu Từ Ô, đi tiếp trùng với một đoạn ĐT.386 và ĐH.63 đến ngã ba Bắc Cả, đi tiếp theo ĐH.63 đến điểm cuối tại giao với
ĐT.376 thuộc xã Hồng Quang, huyện Ân Thi (và ghép nối đoạn tuyến ĐT.386 hiện tại từ ngã ba Bắc Cả đến xã Minh Tân chiều dài 4,3 km và đoạn từ ngã tư đi cầu Từ Ô đến ngã ba Đa Lộc dài 1 km sau khi tuyến mới thi công hoàn thành và nâng cấp lên quốc lộ)

27,3 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

 

5

ĐT 386C - Tuyến đường kết nối
trục dọc tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các huyện phía đông, gồm Ân
Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ

Điểm đầu giao ĐT.382B xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, điểm cuối thuộc địa
phận xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, giáp tỉnh Thái Bình

24,3 km

Cấp II ĐB, 4 làn xe

Xây dựng một tuyến nhánh kết nối với cầu La Tiến, dài khoảng 3,5 km. Quy mô, TCKT cấp II ĐB, 4 làn xe

6

ĐT 378B - Tuyến kết nối di sản văn hóa du lịch - phát
triển kinh tế dọc sông Hồng, đi qua địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu,
Kim Động và TP Hưng Yên

Điểm đầu tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, giáp ranh với TP Hà Nội đến điểm cuối tại xã Tân Hưng, TP Hưng Yên

60 km

Tối thiểu cấp II ĐB, 4 làn xe trở lên mặt cắt
69 - 105 m

Có bố trí đường sắt trên cao chạy song hành trong hành lang
tuyến đường

7

ĐT 378C

Điểm đầu giao đường kết nối di sản văn hóa du lịch - phát triển kinh tế dọc sông Hồng thuộc xã Chí Tân, huyện Khoái Châu và điểm cuối giao với QL.38 mới (Km52+825) tại xã Toàn Thắng, Kim Động

8,9 km

Tối thiểu cấp III ĐB, 2 làn xe

 

8

ĐT 379C (đường 2 bên CT.16, cao tốc Hưng Yên - Thái
Bình)

Điểm đầu giao với QL.39 tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đi theo hướng song song với tuyến cao tốc CT.16 đến điểm cuối giao với ĐT.378B, tại xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên

54 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

 

9

ĐT 376B - Tuyến đi qua địa bàn TP Hưng Yên, Kim Động, Ân
Thi

Điểm đầu đường kết nối di sản văn hóa du lịch - phát triển kinh tế dọc sông Hồng tại xã Phú Cường, TP Hưng Yên, tuyến đi cắt qua QL.38C quy hoạch, QL.39 tại Km22+550, cắt qua tuyến CT.16, ĐT.376 và điểm cuối tại cầu Quán Bạc trên ĐT.386

15,5 km

Tối thiểu cấp
III ĐB, 2 làn xe

 

10

Xây mới ĐT 378D

Điểm đầu giao với QL39 tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động và điểm cuối giao với ĐT.378 tại xã Thọ Vĩnh, huyện Kim Động

9,5 km

Cấp III, 2 làn xe

Quy hoạch nâng cấp ĐH.73 đoạn từ giao QL39 xã Toàn Thắng, huyện Kim
Động đến xã Đông Thanh, huyện Kim Động, dài khoảng 4,2 km, quy mô, TCKT cấp III, 2 làn xe. Xây dựng mới đoạn từ xã Đông Thanh, huyện
Kim Động đến giao với ĐT 378 tại xã Thọ Vĩnh, huyện Kim Động, dài khoảng
5,3 km, quy mô, TCKT cấp III, 2 làn xe

11

ĐT nâng cấp từ ĐH.56 và là một đoạn kéo dài của ĐT.383 

Đoạn từ ĐT.378 đến Bến Đông Ninh 

 3,5 km 

 Cấp III, 2 làn xe 

 

12

Đoạn QL.39 kéo dài đến QL.38 Bắc Ninh 

 

 7 km 

Cấp II, 4 làn xe, sau năm 2030 đạt cấp I, 6 làn xe 

 

13,14

Các tuyến kết nối với Hải Dương gồm trục trung tâm Mỹ Hào với QL.38; thị trấn Sặt kết nối ra QL.5 và cầu Minh Tân kết nối sang Hải Dương, cầu Bãi Sậy trên ĐT.382B  

 

Tổng chiều dài khoảng 5,7 km 

 Cấp III, 2 làn xe 

 

15, 16

Xây dựng hai đoạn tuyến kết nối với trục du lịch ven sông gồm kéo dài tuyến đường Chùa Chuông;

và đoạn từ Dốc Đá đến đường di sản văn hóa du lịch - phát triển kinh tế dọc sông Hồng 

 1,5 km 

 

 

 

 

 

 3 km 

 

 

 

Mặt cắt quy hoạch 54 m  

 

 

 

Cấp III, 2 làn xe

 

 

 

Nghiên cứu xây dựng mới bổ sung các đoạn tuyến kết nối TP Hưng Yên với trục du lịch ven sông

 

 Hệ thống đường tỉnh lộ theo dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên.

chọn
KCN Bắc Thạch Hà của VSIP dự kiến xây dựng vào quý II/2024, nằm cạnh cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng và hai quốc lộ
KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSIP làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 8 vừa qua. Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng mức đầu tư khoảng 65 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027.