Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất làm 136 dự án năm 2021, có nhiều đường và trường học mới

Đông Anh là huyện có diện tích đất thu hồi lớn nhất Hà Nội năm 2021. Đất thu hồi để thực hiện 136 dự án, trong đó có nhiều tuyến đường giao thông, trường học, đất để đấu giá...
Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Theo nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt, huyện Đông Anh có 136 dự án với tổng diện tích hơn 1.183 ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất là hơn 1.023 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 171,98 ha.

Cụ thể, huyện Đông Anh thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật đất đấu giá, cải tạo đường giao thông, xây dựng trường học…

Một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá đáng chú ý: Khu đất A7 xã Uy Nỗ thu hồi 19,8 ha; Khu đất phía Tây đường Đản Dị thu hồi 15,68 ha; Các khu đất nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã, thu hồi tổng diện tích 18,55 ha.

Ngoài ra còn có một số dự án đáng chú ý khác như: Thu hồi 33,48 ha đất làm dự án xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh; Thu hồi 9,26 ha xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn đường sắt Hà Nội – Lào Cai đến cầu Phù Lỗ.

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đông Anh:

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 2.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 3.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 4.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 5.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 6.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 7.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 8.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 9.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 10.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 11.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 12.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 13.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 14.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 15.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 16.

Huyện Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất năm 2021, diện tích thu hồi đất lớn nhất ở Hà Nội - Ảnh 17.

(Ảnh chụp màn hình).