Cầu sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh

Theo qui hoạch, cầu Tứ Liên sẽ nối hồ Tây với huyện Đông Anh (Hà Nội) và giao cắt với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Video toàn cảnh khu vực dự kiến xây dựng cầu Tứ Liên theo qui hoạch.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí cầu Tứ Liên theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2010, Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội xem xét đề nghị của các nhà đầu tư, quyết định hình thức đầu tư Dự án xây dựng cầu Tứ Liên theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với qui hoạch có liên quan, đúng qui định hiện hành.

Cầu Tứ Liên dự kiến có tổng chiều dài là 7 km, phần cầu dài khoảng 3 km và phần đường dẫn dài 4 km, bắc qua sông Hồng, nối liền với một hầm đường bộ qua hồ Tây nhằm chia sẻ lưu lượng giao thông với cầu Chương Dương và tạo lập một hướng giao thông mới sang Đông Anh (Hà Nội).

Cầu được thiết kế một cầu cáp dây văng, một đầu là nút giao thông gần khách sạn Thắng Lợi, khu vực đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ) và đầu kia thuộc khu vực Đông Hội, Xuân Canh, huyện Đông Anh.

Năm 2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường nối từ cầu Tứ Liên đến Quốc lộ 3 mới, tỉ lệ 1/500 thuộc địa bàn huyện Đông Anh.

Theo quyết định, điểm đầu tuyến đường trên tại đầu phía Bắc của cầu Tứ Liên (giao với đê Tả Hồng); điểm cuối tuyến tại nút giao với Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên).

Phạm vi ranh giới, toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo qui hoạch và tối thiểu khoảng 50m bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

Qui mô nghiên cứu tổng chiều dài tuyến đường khoảng 8,3km; diện tích nghiên cứu khoảng 155ha.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân theo qui định lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường nối từ cầu Tứ Liên đến Quốc lộ 3 mới theo đúng nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt.

Tháng 8/2017, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5795/QĐ-UBND phê duyệt và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Tứ Liên.

Mục đích xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên đảm bảo chất lượng các công việc, tiến độ, nội dung theo nhiệm vụ thiết kế và Qui chế tuyển chọn nhằm lựa chọn được phương án tốt nhất về ý tưởng, giải pháp kiến trúc, qui hoạch.

Tháng 10/2017, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 7256/QĐ-UBND, thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên.

Tháng 3/2018, UBND TP ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND phê duyệt và ban hành Qui chế tuyển chọn và nhiệm vụ thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 2.

Theo qui hoạch, dự kiến, cầu Tứ Liên sẽ thuộc địa bàn xã Đông Hội (Đông Anh). Cầu chạy song song với sông Ngũ Huyện Khê từ cống giao với sông Đuống (Xuân Canh).

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 4.

Cầu Tứ Liên nhằm chia sẻ lưu lượng giao thông với cầu Chương Dương và tạo lập một hướng giao thông mới sang Đông Anh (Hà Nội).

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 3.

Theo qui hoạch, cầu nối hồ Tây, đoạn qua khách sạn Thắng Lợi, qua Bắc Cầu sang Đông Anh.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 5.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 6.

Theo qui hoạch, dự kiến, một đầu Tứ Liên là nút giao thông gần khách sạn Thắng Lợi, khu vực đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ).

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 7.

Cầu đi qua khu vực Tứ Liên - vùng trồng đào quất của quận Tây Hồ.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 8.

Cầu Tứ Liên gần với các cây cầu khác của Hà Nội như Long Biên, Chương Dương.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 8.

Không chỉ giảm tải cho cầu Chương Dương, cầu Tứ Liên còn giảm tải cho cầu Đông Trù, tạo hướng đi thuận lợi vào nội đô cũng như Đông Anh thay vì phải đi cầu Chương Dương.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 10.

Theo qui hoạch, dự kiến cũng có cầu nhỏ bắc qua sông Đuống từ Đông Ngàn sang Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 9.

Khu vực dự kiến có cầu từ Đông Ngàn (Đông Hội, Đông Anh) sang Ngọc Thụy (Long Biên).

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 10.

Năm 2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường nối từ cầu Tứ Liên đến Quốc lộ 3 mới, tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn huyện Đông Anh. Theo quyết định, điểm đầu tuyến đường trên tại đầu phía Bắc của cầu Tứ Liên (giao với đê Tả Hồng); điểm cuối tuyến tại nút giao với Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên). Theo qui hoạch, trên địa phận Đông Anh, đường dẫn lên cầu Tứ Liên sẽ chạy song song với sông Ngũ Huyện Khuê qua đường Trường Sa.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 11.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 12.

Khu vực nút giao của đường nối cầu Tứ Liên với đường Trường Sa thuộc địa bàn xã Đông Hội, Đông Anh.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 13.

Đưỡng dẫn cầu Tứ Liên chạy song song với sông Ngũ Huyện Khê.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 14.

Cùng với cầu Tứ Liên, tuyến đường nối cầu với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo dự kiến sẽ giao cắt với QL3 lối rẽ vào đường Dục Tú.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 15.

Sau khi cắt qua QL3, tuyến đường nối cầu Tứ Liên sẽ tiếp tục chạy qua sông Ngũ Huyện Khê hướng về cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 16.

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 19.

Đường nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn)

Cầu sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh - Ảnh 17.

Đường nối cầu Tứ Liên sẽ giao cắt với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua địa bàn xã Liên Hà, Đông Anh.