Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4

Đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 đi qua nhiều khu vực quan trọng của Thủ đô Hà Nội hiện đã hoàn thành một số đoạn.

Video Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 1.

Đường nối cầu Nhật Tân (Vành đai 2) đến Vành đai 4 dài khoảng 17km và hiện đã xây dựng một số đoạn. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn)

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 2.

Theo qui hoạch, đường nối cầu Nhật Tấn với Vành đai 4 dài khoảng 17km. Đây là tuyến đường có điểm đầu ở nút giao cầu Nhật Tân, đi qua đường Vành đai 3 đoạn cầu Thăng Long, KCN Nam Thăng Long, Vành đai 3,5 (đoạn gần cầu Thượng Cát theo qui hoạch) sau đó về nút giao với Vành đai 4 đoạn qua đường Tân Hội (Đan Phượng).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 3.

Hình ảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 đoạn Vành đai 2 (Võ Chí Công) đến Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng). Hiện đoạn này đã làm được khoảng 2/3 đến phố Thượng Thụy (đoạn màu đỏ). (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 3.

Đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 đoạn từ chân cầu Nhật Tân đã hoàn thiện đến phố Thượng Thụy.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 4.

Đoạn đầu tuyến chạy song song với Khu đô thị Ciputra.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 5.

Đoạn giao cắt với Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) hiện chưa thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, tuyến đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 đoạn kết nối 2 Vành đai của Hà Nội là Vành đai 2 và Vành đai 3 dài khoảng 2,2 km. Đường nối từ nút giao cầu Nhật Tân (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đến nút giao với cầu Thăng Long (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm). Tuyến đường nối 2 Vành đai được khởi công tháng 2/2014; dự kiến hoàn thành trong 6 tháng với tổng mức đầu tư khoảng 62 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện đoạn này vẫn chưa thi công xong.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 8.

Qui hoạch đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 đoạn qua Vành đai 3. Hiện tại, tuyến đường này có các đoạn màu đỏ từ Thượng Thụy đến Vành đai 3 chưa thi công. Tiếp đó là các đoạn màu xenh qua Đông Ngạc, Thụy Phương hướng về sông Nhuệ và KCN Nam Thăng Long chưa thi công. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường qua Vành đai 3 đoạn cầu Thăng Long theo qui hoạch. (Sơ đồ mang tính tương đối).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 8.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 9.

Tuyến đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 sẽ chạy song song với các đường đê như An Dương Vương, Thụy Phương. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 12.

Qui hoạch đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 đoạn qua sông Nhuệ và KCN Nam Thăng Long. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 10.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 11.

Theo ghi nhận, một đoạn của tuyến đường này qua KCN Nam Thăng Long đã được xây dựng. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 15.

Đoạn đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 qua KCN Nam Thăng Long, phường Liên Mạc theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 sẽ giao cắt với đường nối KCN Nam Thăng Long với sông Nhuệ. Hiện 2 đoạn này qua KCN Nam Thăng Long đã thi công. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 13.

Đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 cũng giao cắt với đường nối KCN Nam Thăng Long với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 14.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 15.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 20.

Đoạn đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 qua Yên Nội, Đại Cát, Vành đai 3,5 theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 16.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 17.

Từ KCN Nam Thăng Long, tuyến đường giao cắt với đường Yên Nội, chạy song song với Sùng Khang qua đường 70 đến Vành đai 3,5. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Tuyến đường cũng song song với đường Tây Thăng Long theo qui hoạch. Hiện đường Tây Thăng Long đang thi công đoạn qua Đan Phượng. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 19.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 20.

(Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 21.

Đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 có nút giao quan trọng là với đường 3,5. Theo qui hoạch, đây là nút giao gần với cầu Thượng Cát trong tương lai. (Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 27.

Sơ đồ đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 theo qui hoạch đoạn từ Vành đai 3,5. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 - Ảnh 22.

Sau khi chạy song song với đường đê đến Liên Hồng (Đan Phượng), đường nối cầu Nhật Tân với Vành đai 4 chạy song song với Vành đai 4 đến nút giao với đường Tân Hội (Đan Phượng). Sơ đồ mang tính tương đối theo qui hoạch).