Huyện Yên Thành, Nghệ An sắp đấu giá 19 lô đất, khởi điểm hơn 16 tỷ đồng

19 lô đất ở quy hoạch tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 13/8.

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Yên Thành. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, địa chỉ tại số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0912022779. 

Quỹ đất đấu giá có diện tích 3.932,8 m2, từ 179,4 m2 đến 318,3 m2/lô, tổng giá khởi điểm hơn 16 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 56,5 triệu đồng đến 101,5 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 Danh sách các lô đất sắp đấu giá tại huyện Yên Thành.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá đến ngày 12/8 tại UBND xã Bảo Thành và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An. 

Tiếp nhận hồ sơ và bỏ phong bì đấu giá tại Hội trường UBND xã Bảo Thành từ 7h30 đến 9h30 ngày 13/8.  

Nộp tiền đặt trước vào các ngày 10, 11 và 12/8. Đấu giá theo hình thức gián tiếp, phương thức trả giá lên.  

Công bố giá vào lúc 9h45 ngày 13/8 tại trụ sở UBND xã Bảo Thành, huyện Yên Thành.

chọn
Những ông lớn bất động sản duy trì mức lãi trên nghìn tỷ
Lệch nhịp với sự khó khăn của toàn ngành, kết quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp bất động sản trên sàn ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023. Trong đó, hơn 85% doanh nghiệp báo lãi và 37% doanh nghiệp tăng trưởng lãi.