[Infographic] 15 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại Hà Nội

Hà Nội đã triển khai 52 dự án, cộng 5 khu nhà ở xã hội tập trung là 57 dự án nhà ở xã hội trên toàn địa bàn. Thời gian tới TP sẽ tiếp tục nghiên cứu 3 - 5 địa điểm để phát triển khu nhà ở xã hội độc lập.