[Infographic] Vị trí 10 khu đất lớn Long An muốn làm dự án nhà ở trong 2024

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An năm 2024, địa phương này sẽ phát triển dự án nhà ở tại hơn 150 vị trí. Dưới đây là 10 khu đất có diện tích sử dụng đất lớn nhất.