Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025 được UBND tỉnh ban hành ngày 4/1/2021.

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu phát triển gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững dựa trên những động lực mới; thực hiện hiệu quả các đột phá, trong đó tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên Vùng, gắn với hình thành hành lang đô thị - công nghiệp;

Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, hiệu quả; khuyến khích mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao thu nhập của người dân;

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại để giữ vững hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người từ 4.500 USD trở lên 

Kế hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu. Cụ thể, về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh tăng bình quân từ 7,5% trở lên; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người từ 4.500 USD trở lên (chỉ tiêu sẽ được xem xét điều chỉnh khi cập nhật kết quả đánh giá lại quy mô nền kinh tế); về cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2025, công nghiệp - xây dựng chiếm 51 - 52%; dịch vụ 32 - 33%; nông - lâm - thủy sản 14 - 15%;

Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn từ 36% trở lên so với GRDP; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,5% trở lên; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng bình quân từ 10% trở lên;

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân từ 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2025, tự cân đối chi thường xuyên; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 8%; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa từ 50% trở lên.

Về xã hội, số lao động có việc làm tăng thêm trên 16.000 lao động/năm; đến năm 2025, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và dạy nghề 75%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 1,65%, nông thôn 1,35%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; phấn đấu đạt từ 10 bác sĩ/1 vạn dân và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 19%;

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100%; trong đó, có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Về môi trường, đến năm 2025, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, số hộ sử dụng nước sạch tăng 10% so với đầu kỳ; tỷ lệ che phủ rừng (đã loại trừ cây cao su) từ 16,4% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025. TẠI ĐÂY

chọn
Bộ Công an: Nhà đầu tư sẽ đuợc nhận lại toàn bộ số tiền bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt
Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, phía Tân Hoàng Minh đã khắc phục đủ toàn bộ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt.