Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã An Nhứt đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 3/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện Long Điền năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo dự thảo này thì huyện Long Điền dự kiến triển khai 37 công trình, dự án. Trong đó, xã An Nhứt có một số dự án nổi bật như:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp do TT quản lý khái thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư.

Kế hoạch sử dụng đất xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã An Nhứt trên bản đồ Google vệ tinh.

 - Xem chi tiết dự thảo danh sách 37 công trình, dự án triển khai năm 2021 ở huyện Long Điền TẠI ĐÂY.

Điều chỉnh quy hoạch
 
chọn