Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Đại Yên.
Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Đại Yên. (Ảnh: Ngaymoionline).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đại Yên hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Trôĩ đoạn từ Thị trấn Chúc Sơn tới đường Hồ Chí Minh; Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn; Kiên cố hóa kênh tiêu chính Thập Cửu, trạm bơm Hạ Dục, huyện Chương Mỹ; Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ;...

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Đại Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ. Theo văn bản này, xã Đại Yên hiện có thêm nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

- Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 419

- Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Trôĩ đoạn từ Thị trấn Chúc Sơn tới đường Hồ Chí Minh

- Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn

- Xây dựng Chùa Nội An

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đìa Via (vị trí 1), xã Đại Yên

...

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.