Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Long Mỹ đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2020 vừa qua, UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của quận. Theo dự thảo này thì thành phố Bà Rịa đã đưa 69 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Long Mỹ, đáng chú ý là:

- Dự án nâng cấp tỉnh lộ 44B (đoạn từ ngã 3 Bàu Ông Dân đến tỉnh lộ 52) thuộc địa phận huyện Long Điền và Đất Đỏ, chủ đầu tư là ban QLDA ĐTXD huyện.

Kế hoạch sử dụng đất xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Long Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Kế hoạch sử dụng đất xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Dự thảo bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021 khu vực xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

- Đường Hải Lâm - Bàu Trứ.

Và một số công trình, dự án khác.

- Xem thêm chi tiết kế hoạch sử dụng đất xã Long Mỹ trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ năm 2021 TẠI ĐÂY.

Điều chỉnh quy hoạch
 
chọn