Kế hoạch sử dụng đất xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Long Sơn đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 4040/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo Quyết định này thì TP Vũng Tàu sẽ triển khai rất nhiều dự án công trình, dự án. Nhiều dự án trong danh sách này nằm trên địa bàn xã Long Sơn:

- CMĐ sang đất Thương mai - Dịch vụ cho HGDDCN trên địa bàn xã Long Sơn. Tổng diện tích dự án là 15 ha.

- Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 3). Tổng diện tích dự án là 45 ha.

Kế hoạch sử dụng đất xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Long Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

- Khu nhà ở Long Sơn 1. Tổng diện tích dự án là 23,35 ha.

- Khu dịch vụ thương mại số 1 Long Sơn. Tổng diện tích dự án là 0,27 ha.

- Đường dây 110 kV đấu nối LSP Long Sơn (hành lang). Tổng diện tích dự án là 2,76 ha.

Ngoài ra, còn một số dự án khác như: HTKT Khu tái định cư Long Sơn; trụ sở Thôn Rạch Già - Long Sơn; trạm quan trắc tự động môi trường nước; xây dựng công viên xã Long Sơn; trường Mầm non Long Sơn 2; trường Tiểu học Long Sơn,…

- Xem chi tiết Danh mục các dự án thực hiện trên địa bàn TP Vũng Tàu năm 2021 TẠI ĐÂY.chọn