Kế hoạch sử dụng đất xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Tòng Bạt.

Tòng Bạt là xã thuộc địa hình trung du năm ở phía Tây Bắc huyện Ba Vì. Xã Tòng Bạt có tổng diện tích đất tự nhiên là 824,2 ha.

Dân số tính đến năm 2017: Tổng số có 2.158  hộ, 10.092 nhân khẩu. Toàn xã có 5 thôn, bao gồm: Thôn Thái Bạt 1; thôn Thái Bạt 2; thôn Thái Bạt 3; thôn Tòng Thái và thôn Tòng Lệnh.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Tòng Bạt. (Ảnh: Kinhtedothi).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tòng Bạt hiện có 2 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Dự án xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê hữu Đà và hữu Hồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 411C.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Tòng Bạt trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Vì. Theo văn bản này, xã Tòng Bạt hiện có thêm 1 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, đó là dự án:

- Nhà văn hóa thôn Tòng Lệnh 2.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Vì TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.