Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Vân Hòa là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 32,9 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Cụ thể, phía bắc xã Vân Hòa giáp xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì); phía đông giáp xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây); phía tây giáp xã Khánh Thượng và xã Ba Vì (huyện Ba Vì); phía nam giáp xã Yên Bài (huyện Ba Vì).

1. Tuyến đường Vành đai 5

Tuyến đường Vành đai 5 có thể mở trên địa bàn xã có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây, và kết thúc ở khu vực Trường THCS Yên Bài B về phía tây nam.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Hoà. (Nguồn ảnh: Google).

2. Tuyến đường Hồ Chí Minh

Đoạn đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 4,5 km. Tuyến có điểm đầu ở khu vực Văn phòng Vườn Quốc gia Ba Vì, đi qua UBND xã Vân Hòa và kết thúc ở Đường tỉnh 87.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Hoà. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).