Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ An, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ An, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Thụy An là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 16,47 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Cụ thể, phía Đông xã Thụy An giáp xã Tiên Phong, và xã Cam Thượng (huyện Ba Vì); phía Tây giáp xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì); phía Nam giáp xã Tản Lĩnh và xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây); phía Bắc giáp xã Vật Lại, và xã Tây Đằng (huyện Ba Vì). (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối hồ Suối Hai với thôn Yên Khoái

Đường nối hồ Suối Hai với thôn Yên Khoái có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường tỉnh 91.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ An. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường nối thôn Đông Kỳ với thôn Thụy Phiêu

Xã cũng có thể mở một đoạn đường nối thôn Đông Kỳ với thôn Thụy Phiêu với chiều dài khoảng 3 km

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).  

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ An. (Nguồn ảnh: Google).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).