Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ba Trại là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 20,17 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì. Cụ thể, phía đông xã Ba Trại giáp xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì); phía tây giáp xã Minh Quang và Thuần Mỹ (huyện Ba Vì); phía nam giáp xã Ba Vì (huyện Ba Vì); phía bắc giáp xã Cẩm lĩnh và Sơn Đà (huyện Ba Vì).

1. Đường đi qua UBND xã Ba Trại

Đường đi qua UBND xã Ba Trại có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực Truờng mầm non Ba Trại.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ba Trại theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ba Trại. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường Hồ Chí Minh

Đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực hồ Thạch Sa và kết thúc ở Đường tỉnh 87A, đoạn Cửa hàng xăng dầu Đức Đạt.

 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ba Trại theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ba Trại. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).