Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Cam Thượng là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 8,26 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì, tỉnh Vĩnh Phúc, và thị xã Sơn Tây. Cụ thể, phía bắc xã Cam Thượng giáp xã Đông Quang (huyện Ba Vì) và tỉnh Vĩnh Phúc; phía nam giáp thị xã Sơn Tây; phía đông giáp thôn Đường Lâm (thị xã Sơn Tây); phía tây giáp xã Tiên Phong và xã Thụy An (huyện Ba Vì).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất 

1. Đường ở khu vực phía tây xã

Đường có thể mở ở khu vực phía tây xã có chiều dài khoảng 850 m.

Đường có thể  mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường đi qua hồ Ông Lân

Đường đi qua hồ Ông Lân về phía đông có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường đi qua khu vực thôn Văn Minh.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng. (Nguồn ảnh: Google). 

3. Đường nối thôn Cam Đà với thôn Văn Minh

Xã cũng có thể mở một đoạn đường nối thôn Cam Đà với thôn Văn Minh với chiều dài khoảng 3 km. 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cam Thượng. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).