Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tản Lĩnh là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 27,73 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Cụ thể, phía đông xã Tản Lĩnh giáp thị xã Sơn Tây; phía tây giáp xã Ba Vì và xã Ba Trại (huyện Ba Vì); phía nam giáp xã Vân Hoà (huyện Ba Vì); phía bắc giáp xã Cẩm Lĩnh và xã Thuỵ An (huyện Ba Vì). (Ảnh: Google).

1. Đường Hồ Chí Minh

Đoạn đường Hồ Chí Minh sẽ mở chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 4,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Tỉnh lộ 87A, đoạn gần Hội trường Thôn 7, Ba Trại và kết thúc ở khu vực Văn phòng Vườn Quốc gia Ba Vì.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua đền Rừng Già

Đường đi qua đền Rừng Già có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường tỉnh 87A và chạy gần vuông góc với đường này.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường gần song song với Đường tỉnh 87A

Xã cũng có thể mở một đoạn đường gần song song với Đường tỉnh 87A với chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực Sao Đen Camping Ba Vì.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ có thể theo quy hoạch ở xã Tân Lĩnh. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).