Kéo dài thời gian đầu tư Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến 2025

UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng từ giai đoạn 2012-2020 sang giai đoạn 2012-2025.

 Một góc dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh: Chu Lai).

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2012-2020 sang giai đoạn 2012-2025, tức kéo dài thời gian đầu tư hoàn thiện dự án thêm 5 năm.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN (BQL) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng KCN và công nghệ cao Đà Nẵng làm quản lý dự án để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc UBND TP Đà Nẵng. Khu Công nghệ cao có diện tích 1.128,40 ha, thuộc huyện Hòa Vang.

Tại đây có các phân khu chức năng như: Khu sản xuất công nghệ cao, Khu nghiên cứu – Phát triển đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp, Khu quản lý – hành chính, Khu ở, Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối, Khu hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao,...

Sau gần 30 năm phát triển, bên cạnh dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, thành phố đã xây dựng và đưa vào hoạt động 6 KCN quy mô 1.066,52 ha, bao gồm: KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Cầm, KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.