Kết quả kinh doanh của IDICO-IDI tăng bằng lần trong quý III nhờ hoạt động thu cước đường bộ

Doanh thu thuần trong quý III của IDICO - IDI tăng 469% so với cùng kỳ năm 2021, kéo công ty báo lãi 13,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ. Toàn bộ doanh thu thuần quý III đều đến từ thu cước đường bộ và không ghi nhận doanh thu xây lắp như cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (IDICO - IDI mã chứng khoán: HTI) đạt doanh thu thuần 106,9 tỷ đồng, tăng 469% so với cùng kỳ năm 2021, toàn bộ doanh thu của công ty đều đến từ thu cước đường bộ và không ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây lắp như cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn, công ty báo lãi sau thuế 13,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 13 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDICO - IDI ghi nhận doanh thu thuần 311,6 tỷ đồng, tăng 39%, lợi nhuận sau thuế đạt 41,3 tỷ đồng, tăng 161%. Năm nay, công ty đặt ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 54,4 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý đầu kinh doanh công ty đã thực hiện được 76% mục tiêu lợi nhuận năm.

KQKD 9 tháng đầu năm 2022 của IDICO - IDI. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).   

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của IDICO - IDI đạt 1.503 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do giảm 5% khoản tài sản cố định, cũng là khoản chiếm 86% tài sản công ty (1.297 tỷ đồng).

Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tăng 22,5%, đạt 24,5 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt giảm từ gần 20 tỷ đồng đầu năm xuống 5,4 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận thêm 19 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng tăng 24,5%, đạt 11,7 tỷ đồng, chủ yếu là tăng các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn (đạt 4,5 tỷ đồng) và tăng các khoản phải thu ngắn hạn khác (đạt 2,7 tỷ đồng). 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tới cuối quý III của công ty là 157 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm, phần lớn do tăng chi phí tại công trình cầu Tân Kỳ Tân Quý (đạt 156 tỷ đồng). Mặt khác, giá trị hàng tồn kho của IDICO - IDI giảm 12,5%, đạt 2,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thi công hạ tầng khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. 

Về phần nợ tài chính, tổng dư nợ của công ty đạt 782,4 tỷ đồng, giảm 10,7%, chủ yếu do tất toán khoản vay dài hạn đến hạn trả của hợp đồng tín dụng dự án đầu tư bổ sung một số HM giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và giảm các khoản vay để đầu tư nút giao Quốc lộ 1/Hương lộ 2 và đầu tư nút giao Gò Mây.

Ở chiều ngược lại, công ty ghi nhận thêm 2 tỷ đồng hợp đồng tín dụng để đầu tư Cầu Tân Kỳ Tân Quý. 

chọn
Một dự án gần 3.000 tỷ sắp thi công trong quý II, mang đến quỹ đất công nghiệp 75 ha cho vùng ven Hà Nội
Dự kiến trong quý II tới, CCN Đồng Than tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên sẽ bắt đầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Từ vị trí dự án này di chuyển đến địa phận Hà Nội chỉ mất hơn 10 km.