Khánh Hòa chính thức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

Khu vực đất ở đô thị thuộc vị trí 1 của đường Trần Phú từng có hệ số điều chỉnh giá đất là 3,6 lần vào năm 2022. Từ sau ngày 1/1/2023, hệ số điều chỉnh đất ở tại vị trí này đã là 3,8 lần.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Theo đó, hệ số giá đất ở tại nhiều vị trí đã được điều chỉnh tăng so với năm 2022.  

Cụ thể, theo báo Khánh Hòa, đất ở tại vị trí 1 của đường Trần Phú, TP Nha Trang - nơi có hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất trên địa bàn tỉnh, hệ số năm 2023 là 3,8 lần. Năm 2022, hệ số điều chỉnh giá đất ở vị trí này là 3,6 lần. 

Đất ở vị trí 1 của các loại đường 1, 2, 3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú có hệ số điều chỉnh giá đất là 3,2 lần (năm 2022 là 3 lần).

Đất ở hu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn TP Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất là 2,5 lần (năm 2022 là 2,4 lần).

Đất ở các đảo thuộc TP Nha Trang có hệ số điều chỉnh là 1,5 lần (năm 2022 là 1,4 lần).

So sánh hệ số điều chỉnh giá đất ở khu vực đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và 2023. (Ảnh: Quyên Quyên tổng hợp).

Đối với đất ở nông thôn, hệ số điều chỉnh giá tại TP Nha Trang năm 2023 là 2,1 lần; tại TP Cam Ranh là 1,6 lần; thị xã Ninh Hòa từ 1,3 - 1,4 lần; huyện Cam Lâm từ 1,5 - 1,6 lần; huyện Diên Khánh từ 1,3 - 1,5 lần; huyện Vạn Ninh từ 1,4 - 1,5 lần; huyện Khánh Vĩnh là 1,2 lần; huyện Khánh Sơn từ 1,3 - 1,5 lần.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 do UBND tỉnh Khánh Hoà đưa ra đã tăng từ 4 - 16% đối với đất ở đô thị và tăng từ 5 - 25% đối với đất ở khu vực nông thôn.

Không chỉ đất ở mà đất nông nghiệp thuộc địa bàn các phường, thị trấn của tỉnh Khánh Hòa cũng có hệ số điều chỉnh giá tăng từ 7 - 13%, riêng thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm tăng 23%; đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã tăng từ 8 - 27%.

Hệ số điều chỉnh giá đối với đất sản xuất, kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ cũng tăng từ 7 - 18% tại khu vực đô thị và tăng 13 -18% tại khu vực nông thôn.

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.