Khánh Hoà đấu giá 40 thửa đất ở tại huyện Vạn Ninh, khởi điểm từ 569 triệu đồng/lô

40 lô đất ở thuộc xã Vạn Long; xã Vạn Khánh; xã Vạn Bình; xã Vạn Phú; xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích 109,5 - 199 m2/lô.

Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh .

Cụ thể là quyền sử dụng đất của 40 lô đất ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Điểm dân cư Nước Mặn xã Vạn Long; Điểm dân cư Diêm Điền xã Vạn Khánh; Điểm dân cư Cây Ké Dưới xã Vạn Bình; Khu dân cư Ruộng Cạn xã Vạn Phú; Khu dân cư Tân Đức Đông (DC3) xã Vạn Lương, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Các lô đất có diện tích 109,5 - 199 m2/lô với giá khởi điểm 569,5 triệu đồng/lô - 2 tỷ đồng/lô.

 

STT

Số lô

Diện tích (m2)

Đơn giá
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền hồ sơ
(đồng)

I

Điểm dân cư Nước Mặn, xã Vạn Long

1

30

167,4

11.312.400

1.893.700.000

370.000.000

500.000

2

31

154

10.284.000

1.583.740.000

310.000.000

500.000

3

32

110

10.284.000

1.131.240.000

220.000.000

500.000

Tổng cộng

431,4

 

4.608.680.000

900.000.000

1.500.000

II

Điểm dân cư Diêm Điền, xã Vạn Khánh

 

4

55

175

3.254.550

569.550.000

110.000.000

500.000

5

56

199

3.254.550

647.660.000

120.000.000

500.000

Tổng cộng

374

 

1.217.210.000

230.000.000

1.000.000

III

Điểm dân cư Cây Ké Dưới, xã Vạn Bình

 

6

106

155,2

4.954.560

768.950.000

150.000.000

500.000

Tổng cộng

155,2

 

768.950.000

150.000.000

500.000

IV

Khu dân cư Ruộng Cạn, xã Vạn Phú

 

7

1

121,8

8.701.550

1.059.850.000

210.000.000

500.000

8

11

138,7

8.701.550

1.206.900.000

240.000.000

500.000

9

2

134,3

7.910.500

1.062.380.000

210.000.000

500.000

10

12

144,9

7.910.500

1.146.230.000

220.000.000

500.000

11

13

135,5

7.910.500

1.071.870.000

210.000.000

500.000

12

14

125,6

7.910.500

993.560.000

190.000.000

500.000

13

16

152,2

7.910.500

1.203.980.000

240.000.000

500.000

14

18

143,1

7.910.500

1.131.990.000

220.000.000

500.000

15

50

140,1

7.157.150

1.002.720.000

200.000.000

500.000

16

54

176,4

7.157.150

1.262.520.000

250.000.000

500.000

17

66

176,5

7.157.150

1.263.240.000

250.000.000

500.000

18

15

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

19

17

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

20

19

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

21

20

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

22

33

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

23

35

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

24

37

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

25

39

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

26

41

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

27

43

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

28

45

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

29

47

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

30

48

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

31

55

144,9

6.506.500

942.790.000

180.000.000

500.000

Tổng cộng

3.617,7

 

25.604.300.000

4.960.000.000

12.500.000

V

Khu dân cư Tân Đức Đông (DC3), xã Vạn Lương

 

a

Các lô tiếp giáp đường QH 12m

32

29

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

33

30

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

34

31

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

35

32

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

36

33

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

37

34

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

38

35

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

39

36

110

18.427.545

2.027.030.000

405.000.000

500.000

Tổng cộng

880

 

16.216.240.000

3.240.000.000

4.000.000

b

Các lô tiếp giáp đường QH 7m

40

4

109,7

13.308.751

1.459.970.000

290.000.000

500.000

Tổng  cộng

109,7

 

1.459.970.000

290.000.000

500.000

Tổng cộng I +II+III+IV+V

5.568

 

49.875.350.000

9.770.000.000

20.000.000

 

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ 7h ngày 15/5 đến 16h ngày 31/5 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh. Thời gian, địa điểm xem tài sản từ 27/5 đến 28/5 tại địa điểm có tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 8h ngày 5/6 tại Hội trường huyện Vạn Ninh.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp Danh Thiên Long, địa chỉ 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại (0258). 3887 458.

chọn
Hé lộ tình tiết bữa trưa 'bàn kế' huy động hơn 30.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.