Khi nào người dân được ghi hình, chụp ảnh CSGT?

Theo quy định tại Thông tư 67/2019/TT-BCA, khi thực hiện ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ, người dân không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ.
Khi nào người dân được ghi hình, chụp ảnh CSGT? - Ảnh 1.

CSGT xử lý xe máy chạy vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, TP HCM. (Ảnh: Ngọc Dương)

Theo Điều 7, Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, những việc nhân dân tham gia ý kiến về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gồm:

Tham gia ý kiến về chủ trương, biện pháp và sáng kiến góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với các văn bản phải lấy ý kiến của Nhân dân theo quy định pháp luật). Tham gia ý kiến về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ; đề nghị biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt; kiến nghị, phản ánh các trường hợp cán bộ, chiến thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật khi làm nhiệm vụ.

Và tại Điều 8, Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định rõ 6 hình thức mà nhân dân tham gia ý kiến gồm: Qua đơn, thư gửi cơ quan Công an; điện thoại, hòm thư góp ý; Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an; Thông qua các cuộc họp tại địa bàn cư trú (gồm: Tổ dân phố, bản, làng, thôn, xóm); Nơi làm việc, học tập; Qua các cuộc điều tra xã hội học và hoạt động tiếp công dân của cơ quan Công an.

Khi nào người dân được ghi hình, chụp ảnh CSGT? - Ảnh 2.

Người dân có quyền giám sát nhưng không được cản trở CSGT làm việc. (Ảnh: Độc Lập)

Một điểm quan trọng là tại 5 Điều 11, Thông tư 67/2019/TT-BCA về hình thức giám sát của nhân dân thì khoản 5 ghi rõ việc giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông); Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, theo quy định của Thông tư 67/2019/TT-BCA, để giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, người dân phải đảm bảo 3 điều kiện nêu trên khi ghi hình, chụp ảnh, ghi âm CSGT.

Thông tư 67/2019/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020 và thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BCA ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

chọn