Không đủ cơ sở cho thấy vốn của FLC đảm bảo tiến độ dự án Nam sông Đa Nhim 13.600 tỷ tại Lâm Đồng

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim theo tiến độ của Tập đoàn FLC.

Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của CTCP Tập đoàn FLC.

Theo đó, dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của có địa điểm thực hiện tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, diện tích sử dụng đất 153,65 ha, tiến độ thực hiện từ năm 2022 đến 2027.

Tổng mức đầu tư dự án gần 13.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu khoảng 2.470 tỷ đồng và vốn huy động hơn 11.116 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư phải “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên".

Như vậy, theo quy định, Công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án khoảng 2.038 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020 là gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm định chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), chi nhánh Long Biên - Hà Nội có văn bản cam kết cấp tín dụng (hiệu lực đến hết ngày 17/6/2024), cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC với số tiền không vượt quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng nếu công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng.

UBND huyện Đức Trọng mới đây cho biết vào ngày 9/3, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa qua đã ký công văn hủy bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam gần 1.800 ha ở TP Đồng Xoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng vừa giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, làm việc với Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long quy mô 286 ha theo hướng nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án, làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo.

chọn
Khu nam Bình Dương sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén
Năm 2023, Bình Dương sẽ tập trung chuyển đổi mô hình nhà ở liên kế thấp tầng sang nhà chung cư cao tầng tại các khu vực phía nam, định hướng xây dựng theo mô hình đô thị nén, mật độ cao.