Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh: Nhiều dự án chậm tiến độ, vượt quá qui hoạch

Hàng loạt dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư và quyết định giao đất nhưng vẫn ì ạch thi công hoặc tạm dừng thi công khiến Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh hiện như một đại công trường thay vì một điểm đến đẳng cấp như qui hoạch.

21 dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở

Ban Quản lí Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (BQL Bãi Dài) cho biết, tính đến quí I/2020 tại Bãi Dài có 40 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng kí 29.341 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư đã huy động khoảng 23.755 tỉ đồng.

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh: Nhiều dự án chậm tiến độ, vượt quá qui hoạch và vướng đất ở không hình thành đơn vị ở - Ảnh 1.

Nhiều dự án tại KDL Bãi Dài chậm tiến độ. (Ảnh: Khải An).

Trong đó có 11 dự án đã đi vào hoạt động với khoảng 5.000 buồng phòng. Ngoài ra có 6 dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành thủ tục đất đai, qui hoạch, xây dựng, chưa triển khai thi công xây dựng, đang còn trong tiến độ hoặc vi phạm tiến độ hoặc đã hết tiến độ triển khai được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đặc biệt có ba dự án đang trong giai đoạn khiếu kiện, tranh chấp và 21 dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa hoàn thành thủ tục qui hoạch, xây dựng, chưa triển khai thi công, đang còn trong tiến độ hoặc vi phạm tiến độ hoặc đã hết tiến độ triển khai được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

BQL Bãi Dài cũng cho biết, theo thông báo kết quả kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước về công tác quản lí, sử dụng đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có nội dung về đất ở không hình thành đơn vị ở chưa phù hợp với Luật Đất đai và các qui hoạch chung, qui hoạch tỉ lệ 1/2000 được duyệt thì có đến 21 dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở.

Trong đó, có 15 dự án đã ban hành quyết định giao đất, ba dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở trong qui hoạch 1/500 được duyệt nhưng chưa được giao đất và 3 dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở trong qui hoạch 1/500 được duyệt nhưng đã điều chỉnh chuyển qua đất thương mại dịch vụ trong qui hoạch 1/500 điều chỉnh.

Hàng loạt dự án chậm tiến độ

Đa số các dự án có liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở hoặc các dự án hoàn vốn BT đều thuộc các dự án chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư.

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh: Nhiều dự án chậm tiến độ, vượt quá qui hoạch và vướng đất ở không hình thành đơn vị ở - Ảnh 2.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower rộng 15,36 ha có 42.375m2 đất ở không hình thành đơn vị ở. (Ảnh: phối cảnh dự án).

Đơn cử, như dự án Dự án Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower của Công ty TNHH Khu Nghỉ dưỡng Bãi Dài, một trong những dư án có qui hoạch 1/500 lớn hơn qui hoạch 1/2.000 của toàn khu và có đất ở không hình thành đơn vị ở.

Theo BQL Bãi Dài, tính đến quí I/2002, tiến độ thực hiện của nhà đầu tư chậm so với Giấy CNĐT và cam kết tháng 9/2017, đến tháng 11/2018 phải hoàn thành toàn bộ dự án. Đến nay Dự án đã hết thời gian thực hiện theo qui định trong GCNĐT.

Nhà đầu tư đã có hồ sơ điều chỉnh GCNĐT dự án, trong đó có nội dung điều chỉnh về tiến độ hoàn thành dự án đến cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi lấy ý kiến các Sở Ban ngành.

Phía BQL Bãi Dài cũng đã có văn bản số 150/BQLKDL-QHKH ngày 16/3/2018 góp ý về hồ sơ nêu trên, trong đó đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư cam kết lại tiến độ thực hiện dự án và xin ý kiến của UBND tỉnh về việc tăng thêm thời gian thực hiện dự án.

Nhà đầu tư đã có văn bản xin giãn tiến độ và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3568/SKHĐT-DN ngày 25/11/2019 yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh mục đích sử dụng đất để có cơ sở xem xét thủ tục giãn tiến độ.

Được biết, mới đây TNG Holdings đã tổ chức khởi công dự án Dự án Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower và DELTA là nhà thầu chính.

Hay như dự án Hyat regency Cam Ranh bay resort and spa của Công ty cổ phần Đầu tư Kiến Á Khánh Hòa hiện đã đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, BQL Bãi Dài cho biết, dự án đã được cấp phép xây dựng theo qui hoạch cũ đã được phê duyệt. Tuy nhiên chưa điều chỉnh lại giấy phép xây dựng theo qui hoạch điều chỉnh.

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh: Nhiều dự án chậm tiến độ, vượt quá qui hoạch và vướng đất ở không hình thành đơn vị ở - Ảnh 3.

Hàng loạt dự án chậm tiến độ khiến KDL Bãi Dài vẫn chưa thể trở thành điểm đến đẳng cấp. (Ảnh: Khải An).

Ngày 28/9/2018, Thanh tra Sở đã lập Biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Á Khánh Hòa. Chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt.

Dự án còn tiến độ thực hiện đến tháng 12/2020 theo Quyết định gia hạn của Sở KHĐT. Tuy nhiên, BQL đã cùng với Sở Xây dựng kiểm tra công tác xây dựng của dự án trong tháng 9/2019 và đã đề nghị nhà đầu tư dừng thi công các hạng mục chưa được cấp phép xây dựng và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để được cấp phép xây dựng.

Hyat regency Cam Ranh bay resort and spa cũng là dự án có mật độ xây dựng gộp trong qui hoạch chi tiết 1/500 lớn hơn mật độ xây dựng theo qui hoạch phân khu 1/2.000 được duyệt và dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở.

BQL Bãi Dài cũng cho biết, đối với các dự án chậm tiến độ và xin điều chỉnh giãn tiến độ hoặc điều chỉnh nội dung tiến độ trong hồ sơ điều chỉnh dự án, BQL đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc xử việc chậm tiến độ hoặc xem xét giải quyết việc giãn tiến độ theo qui định , tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ, tổng hợp tình hình triển khai các dự án để thực hiện quản lí, theo dõi theo qui định.

Qua đó, làm rõ do, nguyên nhân chậm tiến độ để xử vi phạm chậm tiến độ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất việc thu hồi các trường hợp vi phạm, nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, theo đúng qui định pháp luật.

chọn