Kinh Bắc muốn rót thêm tối đa 3.000 tỷ đồng cho Khu đô thị Tràng Cát

Nguồn tiền rót thêm vào Khu đô thị Tràng Cát sẽ đến từ việc huy động trong qua phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ cho công ty con và bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán.

Cụ thể, KBC dự kiến góp thêm vốn từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng vào công ty con do KBC nắm 100% vốn là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để đáp ứng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát. Dự kiến việc góp vốn sẽ thực hiện từ quý III/2021 đến hết quý I năm sau.

Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát được giao lập các kế hoạch đầu tư điều chính dựa vào tình hình góp vốn thực tế của KBC tại từng thời điểm trong năm nay và quý I năm sau.

dd - Ảnh 1.

Vị trí địa lý của Khu Đô thị Tràng Cát. (Ảnh: KBC).

Về việc chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 8 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, KBC dự kiến dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay với giá trị các khoản nợ là 2.306 tỷ đồng, chi 534 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát nói trên.

Nếu số tiền thu về dự kiến thấp hơn kế hoạch, KBC sẽ điều chỉnh kế hoạch giải ngân cho phù hợp mục đích kinh doanh hoặc huy động thêm nguồn khác để bổ sung, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt.

Trường hợp số tiền dự kiến huy động lớn hơn tổng số tiền dự kiến giải ngân thì KBC sẽ ưu tiên dành số tiền đó rót vào Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Trước đó theo kế hoạch đã được thông qua hồi tháng 7, với mức giá tổi thiểu của đợt chào bán là 28.000 đồng/cp, KBC có thể thu về ít nhất 2.800 tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ của KBC vẫn như kế hoạch ban đầu, gồm ba tổ chức và 5 cá nhân.

dd - Ảnh 2.

Danh sách nhà đầu tư do KBC đề xuất để chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ. (Nguồn: KBC).

Trường hợp số cổ phiếu chào bán không phân phối hết theo kế hoạch và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế để điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.