Kon Tum thanh tra các khu công nghiệp: Tỷ lệ đưa đất vào sử dụng đạt thấp

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Kon Tum, các KCN trên địa bàn tỉnh tỷ lệ đưa đất vào sử dụng tại các KCN đạt thấp; có trường hợp thuê đất tại KCN không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích; hiệu quả đầu tư các dự án thấp...

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. (Ảnh: Ban quản lý Khu kinh tế Kon Tum).

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức thuê đất tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) thực hiện nhiệm vụ quản lý KCN  Hoà Bình, KCN Sao Mai và KCN tại khu II - KKT Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Kết luận cho thấy, tỷ lệ đưa đất vào sử dụng tại các KCN đạt thấp. Trong tổng số diện tích đất được quy hoạch chi tiết được duyệt để xây dựng nhà máy, xí nghiệp được giải phóng mặt bằng tại 3 KCN là gần 133 ha, đã cho các nhà đầu tư thuê đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp hơn 59 ha, chiếm tỷ lệ 44,55%. Diện tích đất hương mại dịch vụ, kho chứa hàng thương mại, văn phòng làm việc là 0,8 ha, chiếm tỷ lệ 0,55%; diện tích đất còn lại là gần 73 ha, chiếm 54,9%.

Tại KCN Hoà Bình, diện tích đất quy hoạch xây nhà máy, xí nghiệp là 50,5 ha, đã cho thuê hơn 48 ha (chiếm 95,2%). Tại KCN Sao Mai, diện tích đã cho thuê để xây nhà máy, xí nghiệp là 6 ha/66,1 ha, chiếm tỷ lệ 9,1%. Tại Khu II - KKT Bờ Y, đã cho 6 nhà đầu tư thuê đất nhà máy, xí nghiệp với diện tích 5 ha/ 16,1 ha (chiếm 9,1%).

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thuê đất tại KCN không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích. Trong đó, KCN có 8 doanh nghiệp chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Tại KCN Sao Mai, có 2 tổ chức thuê đất có dấu hiệu sử dụng đất không đúng mục đích. Tại khu II - KKT Bờ Y, có doanh nghiệp không tổ chức sản xuất kinh doanh trên phần đất được thuê, cần phải xem xét thu hồi.

Ngoài ra, hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuê đất hoạt động kém hiệu quả. Cụ thể, trong tổng số 32 dự án (28 doanh nghiệp) tại 3 KCN, đến thời điểm thanh tra có 20 dự án (20 doanh nghiệp) không hoạt động, ngừng hoạt động, chiếm tỷ lệ 62,5%. Trong đó, KCN Hoà Bình có 7 dự án; KCN Sao Mai có 2 dự án và Khu II - KKT Bờ Y có 6 dự án.

Về đơn giá cho thuê đất tại KCN Hoà Bình, qua rà soát cho thấy Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế cho các doanh nghiệp thuê đất gắn hạ tầng theo đơn giá 3.250 - 3.770 USD/ha/năm và ổn định đơn giá thuê đất nêu trên cho toàn bộ thời gian thuê đất của dự án là chưa đúng quy định.

Về việc cho Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế thuê đất để cho doanh nghiệp thuê lại tại KCN Hoà Bình, việc này hiện nay đã không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề xuất chấm dứt hoạt động này. 

Cùng với đó, kiến nghị xây dựng lại giá thuê hạ tầng tại KCN Hoà Bình cho đúng với quy định hiện hành, trong đó bóc tách tiền thuê đất để yêu cầu doanh nghiệp thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với Ban quản lý KKT, cần có giải pháp thu hút các dự án đầu tư vào quỹ đất còn lại của các KCN. 

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.