Lãi suất ngân hàng Agribank cập nhật mới nhất tháng 4/2021

Lãi suất tiền gửi bằng VND cao nhất dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank trong tháng 4 này là 5,6%/năm dành cho các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 4 này dao động trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Do vậy, lãi suất được huy động cao nhất hiện nay là 5,6%/năm dành cho các khoản tiền có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng.

Theo đó, lãi suất ngân hàng Agribank tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết ở mức là 3,1%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng quy định chung lãi suất là 3,4%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất tiết kiệm tại Agribank đồng loạt ở mức là 4%/năm.

Còn đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm hiện nay đều được ngân hàng Agribank đồng loạt niêm yết ở mức là 5,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại Agribank hiện nay.

Cũng trong tháng 4 này, hai loại tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán này không đổi và được ngân hàng Agribank tiếp tục ấn định lãi suất chung là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân tháng 4/2021

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

3,10%

2 Tháng

3,10%

3 Tháng

3,40%

4 Tháng

3,40%

5 Tháng

3,40%

6 Tháng

4,00%

7 Tháng

4,00%

8 Tháng

4,00%

9 Tháng

4,00%

10 Tháng

4,00%

11 Tháng

4,00%

12 Tháng

5,60%

13 Tháng

5,60%

15 Tháng

5,60%

18 Tháng

5,60%

24 Tháng

5,60%

Tiền gửi thanh toán

0,10%

Nguồn: Agribank.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng không đổi so với đầu tháng trước tương tự như đối với phân khúc khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank.

Cụ thể, trong khi mức lãi suất ấn định tại các kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng chỉ được cùng mức lãi suất là 3%/năm thì các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết lãi suất chung là 3,3%/năm.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được Agribank quy định cùng mức là 3,7%/năm.

Còn lại các kỳ hạn dài kỳ hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kỳ hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được huy động cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp cũng không đổi và được áp dụng ở mức là 4,9%/năm.

Hai loại tiền gửi là không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng không đổi và tiếp tục giữ mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

3,00%

2 Tháng

3,00%

3 Tháng

3,30%

4 Tháng

3,30%

5 Tháng

3,30%

6 Tháng

3,70%

7 Tháng

3,70%

8 Tháng

3,70%

9 Tháng

3,70%

10 Tháng

3,70%

11 Tháng

3,70%

12 Tháng

4,90%

13 Tháng

4,90%

15 Tháng

4,90%

18 Tháng

4,90%

24 Tháng

4,90%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Nguồn: Agribank.

chọn