VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 6-12%, để ngỏ kế hoạch lợi nhuận

Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 6-12% và tiếp tục bỏ ngỏ con số kế hoạch về lợi nhuận với dòng công bố: "Bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch COVID-19 và trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền".

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 6% đến 12%, tăng trưởng huy động dự kiến 8 - 12%, tỷ lệ nợ xấu kế hoạch dưới ngưỡng 2%. 

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức với tỷ lệ trên 12%, trong đó chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% vốn điều lệ và phần còn lại bằng cổ phiếu. Phương án cụ thể sẽ theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng cho biết những con số trên có thể được điều chỉnh  phù hợp với tăng trưởng dư nợ và  hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Đáng chú ý, VietinBank tiếp tục bỏ ngỏ con số kế hoạch về lợi nhuận với dòng công bố "Bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch COVID-19 và trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền".

Trong năm 2020, VietinBank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất lên tới 17.085 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm trước và vượt 64% so với kế hoạch đặt ra mặc dù tăng trưởng tín dụng khiêm tốn ở 7,8%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng cuối năm về dưới 1%.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 dự kiến của VietinBank

VietinBank dự kiến chia cổ tức 12% năm 2021, bỏ ngỏ con số kế hoạch lợi nhuận - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2021 VietinBank.

Hội đồng Quản trị VietinBank nhận định năm 2021 là năm đầu thực hiện chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030 và là năm đầu tiền VietinBank tuân thủ Thông tư 41 thực hiện Basel II, do đó đòi hỏi ngân hàng cần thay đổi rất lớn từ tư duy tới cách làm đáp ứng yêu cầu mới.

Ban lãnh đạo ngân hàng xác định chủ trương thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cao hơn, mở rộng quy mô tối thiểu 10% đối với hoạt động tín dụng và nguồn vốn trong năm 2021. Đồng thời, tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, tập trung nguồn lực để tăng vốn, đặc biệt chú trọng nguồn vốn có chi phí thấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hoá,...

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.