Lãi suất Ngân hàng Bản Việt không thay đổi trong tháng 8/2021

Trong tháng 8, Ngân hàng Bản Việt vẫn không thay đổi lãi suất và tiếp tục niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,7%/năm đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 60 tháng.

Tại thời điểm khảo sát, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) áp dụng cho khách hàng cá nhân vẫn giữ nguyên so với tháng trước. Vì vậy, khung lãi suất dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng nằm trong khoảng từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 3,8%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất Ngân hàng Bản Việt được ấn định ở mức cao hơn là 5,9%/năm. 

Tại các kỳ hạn dài từ 7 tháng đến 11 tháng, khách hàng đều được áp dụng mức lãi suất chung là 5,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng cùng niêm yết ở mức 6,2%/năm. Và tại kỳ hạn 24 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng là 6,3%/năm. 

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng và 48 tháng, sẽ được ngân hàng áp dụng mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 6,5%/năm và 6,6%/năm. 

Trong tháng này, mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bản Việt vẫn ở mức 6,7%/năm và được quy định cho các khoản tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 60 tháng. 

Đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất vẫn đứng yên ở mức 0,2%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai thêm các hình thức trả lãi khác như: 

- Trả lãi trước: Lãi suất từ 3,7%/năm đến 5,8%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,75%/năm đến 6%/năm.

- Trả lãi theo quý: Lãi suất từ 5,6%/năm đến 6%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt áp dụng cho hình thức tiết kiệm thông thường tháng 8/2021

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt không thay đổi trong tháng 8/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Và trong tháng 8, lãi suất dành cho các khoản tiền tiết kiệm online tại Ngân hàng Bản Việt vẫn áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 3 tuần và 1 - 24 tháng. Nhưng tại biểu lãi suất này, lãi suất vẫn không thay đổi tại đa số kỳ hạn so với tháng trước. Vì vậy, phạm vi lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ tiếp tục nằm trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,5%/năm. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bản Việt còn triển khai thêm hai kỳ hạn trả lãi linh hoạt khác tại hình thức trực tuyến là trả lãi trước (3,85%/năm - 6%/năm) và trả lãi hàng tháng (3,9%/năm - 6,25%/năm).

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Bản Việt

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt không thay đổi trong tháng 8/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

chọn
Giá đất các khu vực mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh có thể sẽ sụt giảm đáng kể
Theo VNDirect, các khu vực sốt đất trong hai năm qua mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh sẽ có sự sụt giảm đáng kể, trong bối cảnh tín dụng vào bất động sản đầu cơ , quản lý đất đai tại các khu vực sốt đấtđược giám sát chặt chẽ và gia tăng rủi ro vượt khả năng trả nợ vay.