Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất tháng 10/2021 là 6,85%/năm

Lãi suất ngân hàng Kienlongbank vẫn được duy trì trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,75%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lãi trả cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Biểu lãi suất tiết kiệm TMCP Kiên Long (Kienlongbank) cập nhật vào ngày 4/10 chưa có dấu hiệu thay đổi so với tháng trước đó. Cụ thể, khung lãi suất trong tháng 10 này vẫn được duy trì huy động trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,75%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, lãi suất ngân hàng Kiên Long niêm yết cho các khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt ở mức là 3,1%/năm và 3,3%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng có cùng lãi suất huy động là 3,4%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng và 7 tháng hiện đang được Kienlongbank đồng ấn định với lãi suất là 5,6%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng tiếp tục ghi nhận mức lãi suất lần lượt là 5,7%/năm và 5,8%/năm.

Tương tự, khách hàng sẽ nhận được ba mức lãi suất lần lượt là 6,5%/năm, 6,6%/năm và 6,7%/năm, tương ứng với các kỳ hạn 12 - 17 tháng. Hiện ngân hàng Kienlongbank đang triển khai lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân cao nhất là 6,75%/năm cho ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Đối với hai kỳ hạn dài nhất là 60 tháng, lãi suất được duy trì cùng mức là 6,55%/năm, thấp hơn 0,2 điểm % so với ba kỳ hạn trước đó. Trong khi đó, tiền gửi ngắn hạn như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và không kỳ hạn được quy định với lãi suất là 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng tại các kỳ lĩnh lãi khác cũng được duy trì không đổi so với tháng trước: trả lãi đầu kỳ (3,09%/năm - 56,18%/năm); trả lãi 1 tháng (3,3%/năm đến 6,45%/năm); trả lãi 3 tháng (5,56%/năm - 6,49%/năm); trả lãi 6 tháng (5,75%/năm - 6,53%/năm) và trả lãi 12 tháng (5,83%/năm - 6,54%/năm).

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất tháng 10/2021 là 6,85%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy tháng 10/2021 mới nhất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,1

 

 

 

 

3,09

02 tháng

3,3

 

 

 

3,3

3,28

03 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,37

04 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,36

05 tháng

3,4

 

 

 

3,38

3,35

06 tháng

5,6

 

 

5,56

5,54

5,45

07 tháng

5,6

 

 

 

5,52

5,42

08 tháng

5,7

 

 

 

5,61

5,49

09 tháng

5,7

 

 

5,62

5,59

5,47

10 tháng

5,8

 

 

 

5,68

5,53

11 tháng

5,8

 

 

 

5,66

5,51

12 tháng

6,5

 

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,6

 

 

 

6,39

6,16

15 tháng

6,7

 

 

6,49

6,45

6,18

17 tháng

6,7

 

 

 

6,42

6,12

18 tháng

6,75

 

6,53

6,48

6,45

6,13

24 tháng

6,75

6,54

6,43

6,38

6,35

5,95

36 tháng

6,75

6,34

6,24

6,19

6,16

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long khi khách hàng gửi tiền online

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dưới hình thức online tại Kiên Long trong tháng 10 này cũng nhìn chung không đổi so với đầu tháng trước. Tại đây, phạm vi lãi suất được quy định trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm áp dụng cho thời gian gửi tiền 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn khi gửi tiền tại quầy từ 0,1%/năm tuỳ kỳ hạn khi gửi tiền dưới hình thức online tại Kienlongbank. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại sản phẩm tiết kiệm này là 6,85%/năm dành cho các khoản tiền có kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,7

09 tháng

5,8

12 tháng

6,6

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

chọn