Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất trong tháng 10/2021

Ngân hàng VPBank tiếp tục triển khai khung lãi suất tại các kỳ hạn. Biểu lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy là từ 3%/năm đến 5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 2/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) huy động lãi suất tiền gửi ổn định so với hồi tháng 9.

Cập nhật lãi suất tháng 10/2021 của ngân hàng VPBank - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Cụ thể, các mốc lãi suất sẽ được áp dụng theo từng hạn mức tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Những hạn mức tiết kiệm đang được triển khai tại ngân hàng gồm có: hạn mức dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được ghi nhận lãi suất từ 3%/năm đến 4%/năm tương ứng với từng hạn mức tiền gửi cụ thể. 

Trong đó, ở hạn mức từ 3 tỷ đồng cho đến dưới 50 tỷ đồng tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm được triển khai là 3,2%/năm. Cùng hạn mức tiền gửi, tại kỳ hạn 2 tháng, ngân hàng VPBank đang triển khai lãi suất là 3,7%/năm.  

Hạn mức tiết kiệm dưới 50 tỷ đồng, ngân hàng hiện đang áp dụng khung lãi suất 4,5%/năm - 5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng vẫn đang được niêm yết lãi suất từ 4,6%/năm đến 4,9%/năm. 

Khoản tiền gửi tại các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng đang được hưởng lãi suất 4,8%/năm - 5,1%/năm. Tại những kỳ hạn tiền gửi dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng được huy động trong khoảng 4,9%/năm - 5,2%/năm.

Khách hàng khi gửi những khoản tiền tiết kiệm trên 50 tỷ đồng tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng đều được áp dụng lãi suất tại mức 4%/năm. Các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng đang được triển khai chung mức lãi suất là 5,1%/năm. Lãi suất tại hai kỳ hạn 12 - 13 tháng hiện tại là 5,3%/năm và kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng vẫn là 5,4%/năm. Riêng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng VPBank được áp dụng là 5%/năm. 

Trường hợp, khách hàng gửi tiền trong ngắn hạn khoảng 1- 3 tuần sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi. 

Cập nhật lãi suất tháng 10/2021 của ngân hàng VPBank - Ảnh 2.

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Khung lãi suất tiền gửi Online tiếp tục được ngân hàng VPBank giữ nguyên không đổi trong tháng này. 

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền với hình thức online sẽ được hưởng khung lãi suất trong khoảng 3,2%/năm - 6,2%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. So với hình thức gửi tiền trực tiếp tại quầy, tiền gửi online được huy động lãi suất cao hơn ở nhiều kỳ hạn. 

Tại thời điểm khảo sát, ngân hàng VPBank đang triển khai mức lãi suất cao nhất là 6,2%/năm áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với tài khoản tiền gửi online có hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Cập nhật lãi suất tháng 10/2021 của ngân hàng VPBank - Ảnh 3.

Nguồn: VPBank

 

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.