Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tăng, giảm thế nào trong tháng 6/2023

Hiện, khách hàng khi lựa chọn gửi tiết kiệm tại quầy tại ngân hàng Standard Chartered sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 1,5 - 4,7%/năm. Khung lãi suất này được niêm yết cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Trong lần niêm yết mới nhất, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) đã huy động lãi suất tiền gửi tại quầy vào khoảng 1,5 - 4,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Chi tiết hơn, lãi suất tiết kiệm dành cho ba kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt là 1,5%/năm, 2%/năm và 2,5%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được ngân hàng triển khai với lãi suất tròn 3,7%/năm. Nhỉnh hơn là kỳ hạn 9 tháng với mức 3,85%/năm; kỳ hạn 12 tháng với 4,2%/năm và kỳ hạn 17 tháng với 4,3%/năm.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng tại ngân hàng Standard Chartered sẽ được nhận lãi suất tương ứng là 4,4%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm.

Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi cao nhất được huy động đối với tiền gửi tại quầy là 4,7%/năm, dành cho kỳ hạn dài nhất là 36 tháng.

Ảnh: VnEconomy

Đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Standard Chartered đang quy định cùng mức lãi suất là 0% cho các khách hàng có nhu cầu. 

Trong trường hợp chọn gửi tiền với kỳ hạn ngày lẻ, lãi suất mà khách hàng được hưởng sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy.

Nguồn: Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho các khoản tiền gửi trực tuyến được ghi nhận trong khoảng 1,5 - 5%/năm trong tháng 5 này.

Cụ thể, ba kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đang có cùng mức lãi suất với kỳ hạn tương ứng thuộc hình thức gửi tiền tại quầy, tương ứng là 1,5%/năm, 2%/năm và 2,5%/năm.

Với các kỳ hạn tiền gửi còn lại, lãi suất ngân hàng hiện cao hơn 0,2 - 0,8 điểm % so với mức được triển khai tại quầy. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Nguồn: Standard Chartered

chọn