Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 6/2023 cao nhất là bao nhiêu?

Bước sang tháng 6, ngân hàng VietinBank điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp ở hầu hết kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất mới trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận ngày 6/6, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết lãi suất tiết kiệm trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất mới giảm 0,3 - 0,8 điểm % so với tháng trước.

Ảnh: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 4,1%/năm, giảm 0,8 điểm %. 

Sau khi giảm 0,8 điểm %, mức lãi suất được ngân hàng VietinBank niêm yết cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 4,6%/năm. 

Lãi suất ngân hàng VietinBank được huy động cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm 0,3 điểm % về mức 5,5%/năm. 

Ngân hàng triển khai mức lãi suất 6,8%/năm cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, giảm 0,4 điểm %. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank trong tháng 6.

Bên cạnh đó, khi gửi tiền không kỳ hạn, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 0,1%/năm, gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm, không đổi so với tháng 5. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,6

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,6

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,6

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

5,5

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

5,5

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

5,5

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

5,5

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

5,5

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

5,5

12 tháng

6,8

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

6,8

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

6,8

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

6,8

36 tháng

6,8

Trên 36 tháng

6,8

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo khảo sát, lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm 0,3 - 0,8 điểm %. 

Trong đó, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền có kỳ hạn 1 - dưới 2 tháng là 3,8%/năm, giảm 0,8 điểm %. 

Cùng mức giảm trên, lãi suất ngân hàng được huy động cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3%/năm.

Sau khi giảm 0,3 điểm %, 5,2%/năm là mức lãi suất cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. 

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi là 5,7 %/năm khi gửi tiền tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, giảm 0,3 điểm %. 

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,8

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,8

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

5,2

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

5,2

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

5,2

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

5,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

5,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

5,2

12 tháng

5,7

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,7

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,7

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,7

36 tháng

5,7

Trên 36 tháng

5,7

Nguồn: VietinBank

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.