Lãi suất ngân hàng VIB cao nhất 6,3%/năm trong tháng 10/2021

Tại thời điểm khảo sát, ngân hàng VIB điều chỉnh lãi suất tăng giảm tại các kỳ hạn. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 6,3%/năm với hình thức gửi tiết kiệm online, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) điều chỉnh lãi suất tiền gửi giảm 0,2%/năm tại hầu hết các kỳ hạn, khung lãi suất mới là từ 3,3%/năm đến 6,19%/năm cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. Bên cạnh đó, ngân hàng VIB tiếp tục phân loại lãi suất theo từng hạn mức tiền gửi cụ thể như: 10 triệu - dưới 100 triệu đồng; 100 triệu - dưới 1 tỷ đồng; 1 tỷ đồng - dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất ngân hàng VIB cao nhất 6,3%/năm trong tháng 10/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Lãi suất tiết kiệm đang được áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 2 tháng với số tiền 10 triệu - dưới 1 tỷ đồng là 3,3%/năm. Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng từ 1 tỷ đồng trở lên với các kỳ hạn này sẽ được hưởng lãi suất là 3,4%/năm, giảm so với tháng trước.

Trong khi đó, lãi suất tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng vẫn được giữ nguyên trong khoảng 3,5%/năm - 3,6%/năm cho các hạn mức tiền gửi từ từ 10 triệu đến hơn 5 tỷ đồng. 

Có cùng hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng, ngân hàng VIB huy động mức lãi suất là 5,1%/năm. Từ 1 tỷ đồng trở lên với những kỳ hạn tương đương thì khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,2%/năm. 

Riêng những khoản tiền tiết kiệm mới từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc các khoản tiền gia hạn tự động được gửi trước ngày 11/10/2016 cho kỳ hạn 12 - 13 tháng sẽ tiếp tục được duy trì lãi suất là 6,19%/năm. 

Tại hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, ngân hàng VIB vẫn đang triển khai lãi suất tương ứng là 5,6%/năm và 5,8%/năm với hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Các khoản gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, thì lãi suất ở mỗi kỳ hạn sẽ được cộng thêm 0,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng VIB cho các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đang được triển khai là 5,9%/năm tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Những khoản tiền gửi có hạn mức trên 1 tỷ đồng, ngân hàng VIB cũng sẽ cộng thêm 0,1%/năm lãi suất cho những kỳ hạn tương ứng. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng VIB vẫn sẽ giữ nguyên không đổi là 0,2%/năm. Nếu khách hàng muốn tất toán những khoản tiết kiệm trước thời hạn thì chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,3%

3,3%

3,4%

3,4%

6 tháng

5,0%

5,0%

5,1%

5,1%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,3%

3,3%

3,4%

3,4%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

7 tháng

5,1%

5,1%

5,2%

5,2%

8 tháng

5,1%

5,1%

5,2%

5,2%

9 tháng

5,1%

5,1%

5,2%

5,2%

10 tháng

5,1%

5,1%

5,2%

5,2%

11 tháng

5,1%

5,1%

5,2%

5,2%

12, 13 tháng

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

15 tháng

5,6%

5,6%

5,7%

5,7%

18 tháng

5,8%

5,8%

5,9%

5,9%

24 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

36 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Hình thức gửi tiết kiệm online nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng VIB vẫn duy trì khung lãi suất từ 3,6%/năm đến 6,3%/năm so với hồi tháng trước. So với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy, khách hàng khi gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng cao hơn tại hầu hết các kỳ hạn. 

Trong tháng này, ngân hàng VIB điều chỉnh duy nhất lãi suất tiết kiệm online tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng từ 0,2%/năm đến 0,3%/năm. Các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến trên 5 tỷ đồng đều được hưởng chung lãi suất là 3,9%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại VIB được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 6,3%/năm với hạn mức tiền gửi online là trên 1 tỷ đồng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

 

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

6 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,9%

3,9%

3,9%

7 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

8 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

9 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

10 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

11 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

15 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

18 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

24 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

36 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

Nguồn: VIB

chọn
Cam Ranh đang dồn lực cho s&#226;n bay v&#224; đường ven biển, chuẩn bị đ&#243;n loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Giai đoạn đến 2025, khu vực Cam Ranh sẽ mời đầu tư khoảng 9 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư ít nhất hơn 44.000 tỷ đồng. Để đón làn sóng đầu tư này, Khánh Hoà đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm tại Cam Ranh, bao gồm cả nâng cấp sân bay và xây dựng tuyến đường ven biển...