Lãi suất ngân hàng Vietcombank tiếp tục ổn định trong tháng 10/2021

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/10, lãi suất ngân hàng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ nguyên không đổi so với tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân vẫn đang được huy động trong khung 3,1%/năm - 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng 10, lãi suất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dành cho phân khúc khách hàng cá nhân tiếp tục được triển khai như cũ. Biểu lãi suất được huy động cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng là 3,1%/năm - 5,5%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tiếp tục ổn định trong tháng 10/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Lãi suất ngân hàng áp dụng tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện tại là 3,1%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,4%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng sẽ được ấn định mức lãi suất 4%/năm. 

Lãi suất tiền gửi ở ngưỡng cao nhất đối với phân khúc khách hàng cá nhân là 5,5%/năm được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 24 - 60 tháng được ấn định chung lãi suất là 5,3%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày vẫn tiếp tục được ngân hàng Vietcombank triển khai lãi suất là 0,2%/năm. Lãi suất không kỳ hạn tiếp tục được duy trì ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,1%

7 ngày

0,2%

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

2 tháng

3,1%

3 tháng

3,4%

6 tháng

4%

9 tháng

4%

12 tháng

5,5%

24 tháng

5,3%

36 tháng

5,3%

48 tháng

5,3%

60 tháng

5,3%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Trong tháng 10, ngân hàng Vietcombank cũng không có bất cứ thay đổi mới nào tại các kỳ hạn tiền gửi. Khung lãi tiếp tục được giữ nguyên trong phạm vi lãi suất là 3%/năm - 4,6%/năm lần lượt triển khai cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. 

Hiện tại, tiền gửi tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang được huy động với lãi suất là 3%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 3,3%/năm. 

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đang được áp dụng lãi suất là 3,7%/năm. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng cho khách hàng tổ chức hiện tại là 4,6%/năm. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với các kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng hiện được huy động cùng một mức lãi suất 4,4%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Vietcombank không kỳ hạn triển khai cho khách hàng tổ chức vẫn được niêm yết ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,2%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

3%

2 tháng

3%

3 tháng

3,3%

6 tháng

3,7%

9 tháng

3,7%

12 tháng

4,6%

24 tháng

4,4%

36 tháng

4,4%

48 tháng

4,4%

60 tháng

4,4%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm trực tuyến cũng được ngân hàng Vietcombank giữ nguyên so với tháng trước cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng. Phạm vi lãi suất được triển khai dao động từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Vietcombank cho tiền gửi trực tuyến cao nhất trong tháng này là 5,6%/năm, được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng. 

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

3 tháng

3,5%

6 tháng

4,1%

9 tháng

4,1%

12 tháng

5,6%

24 tháng

5,4%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,1%

Nguồn: Vietcombank

chọn