Lãi suất ngân hàng VietinBank tiếp tục giữ nguyên không đổi trong tháng 10/2021

Theo ghi nhận, biểu lãi suất tiết kiệm của ngân hàng VietinBank trong tháng 10/2021 tiếp tục được giữ nguyên so với tháng trước. Trong đó, khách hàng cá nhân vẫn được hưởng khung lãi suất từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, còn đối với khách hàng tổ chức là 3%/năm - 4,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn giữ nguyên khung lãi suất tiền gửi áp dụng cho hai đối tượng là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tiếp tục giữ nguyên không đổi trong tháng 10/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Phân khúc khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi được triển khai là 3,1%/năm - 5,6%/năm cho những kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Hiện tại, mức lãi suất 3,1%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Khách hàng khi gửi tiền tại VietinBank với những kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 3,4%/năm. 

Các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn được huy động ở mốc 4%/năm. Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được áp dụng chung lãi suất là 5,6%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất ở thời điểm này được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank. 

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng VietinBank vẫn đang được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Trong trường hợp, khách hàng có nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ấn định lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng VietinBank hiện vẫn đang triển khai biểu lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp từ 3%/năm đến 4,9%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến hơn 36 tháng. 

Trong đó, lãi suất ngân hàng được ấn định cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 3%/năm. Tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, khách hàng đều sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 3,3%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền tại ngân hàng VietinBank từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 3,7%/năm. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất của ngân hàng VietinBank dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm có kỳ hạn từ 12 tháng đến trên 36 tháng. 

Trường hợp, lãi suất được triển khai cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng và không kỳ hạn vẫn tiếp tục được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...