Lãi suất ngân hàng Vietcombank cập nhật mới nhất trong tháng 11/2021

Trong tháng 11, lãi suất ngân hàng Vietcombank điều chỉnh giảm ở một vài kỳ hạn so với tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân hiện đang được huy động trong khoảng 3%/năm - 5,5%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 2/11, lãi suất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm tại một số kỳ hạn nhất định. Biểu lãi suất ngân hàng được huy động cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng hiện nay là 3%/năm - 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Lãi suất ngân hàng Vietcombank cập nhật mới nhất trong tháng 11/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Lãi suất tiền gửi triển khai tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện tại là 3%/năm, giảm 0,1%/năm. 

Các khoản tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 3,3%/năm, điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. 

Trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng sẽ được huy động chung mức lãi suất cũ là 4%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân là 5,5%/năm được áp dụng riêng cho kỳ hạn 12 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng đều được huy động chung một mức lãi suất là 5,3%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày vẫn tiếp tục được ngân hàng Vietcombank triển khai lãi suất là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục được duy trì ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,1%

7 ngày

0,2%

14 ngày

0,2%

1 tháng

3%

2 tháng

3%

3 tháng

3,3%

6 tháng

4%

9 tháng

4%

12 tháng

5,5%

24 tháng

5,3%

36 tháng

5,3%

48 tháng

5,3%

60 tháng

5,3%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Trong tháng 11, ngân hàng Vietcombank cũng điều chỉnh giảm tại một số kỳ hạn tiền gửi. Khung lãi được huy động trong tháng này nằm trong phạm vi là 2,9%/năm - 4,6%/năm lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. 

Cụ thể như sau, tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện đang được triển khai với lãi suất là 2,9%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Tương tự, tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh giảm 0,1%/năm xuống ở mức 3,2%/năm. 

Trong khi đó, tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lãi suất  đang được áp dụng là 3,7%/năm. Riêng tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng cho khách hàng tổ chức tại thời điểm này là 4,6%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với các kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng hiện vẫn đang được duy trì cùng một mức lãi suất là 4,4%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Vietcombank không kỳ hạn triển khai cho khách hàng tổ chức vẫn được niêm yết ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,2%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,9%

2 tháng

2,9%

3 tháng

3,2%

6 tháng

3,7%

9 tháng

3,7%

12 tháng

4,6%

24 tháng

4,4%

36 tháng

4,4%

48 tháng

4,4%

60 tháng

4,4%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank được giữ nguyên so với tháng trước cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng. Phạm vi lãi suất được triển khai dao động từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng Vietcombank cho tiền gửi trực tuyến cao nhất trong tháng này là 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. 

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

3 tháng

3,5%

6 tháng

4,1%

9 tháng

4,1%

12 tháng

5,6%

24 tháng

5,4%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,1%

Nguồn: Vietcombank

chọn
Dự kiến lập mới ba khu kinh tế, bổ sung 88 khu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn vùng.