Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất trong tháng 11/2021

Bước sang tháng 11/2021, lãi suất ngân hàng Agribank tiếp tục được giữ nguyên so với tháng trước. Khung lãi suất tiền gửi cá nhân vẫn được triển khai trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 1/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) không có thay đổi mới nào dành cho lãi suất tiền gửi của phân khúc khách hàng cá nhân.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất trong tháng 11/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank được huy động trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm.

Mức lãi suất 3,1%/năm được duy trì cho tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được áp dụng chung một mức lãi suất  là 3,4%/năm. 

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm là 4%/năm. Lãi suất cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng tiếp tục được triển khai ở mức 5,5%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ có lãi suất tiền gửi được huy động là 0,1%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi gửi tiền tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng sẽ được hưởng khung lãi suất gửi là 3%/năm đến 4,8%/năm.

Theo đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho hai kỳ hạn từ 1 tháng đến 2 tháng là 3%/năm. 

Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được huy động lại suất ở mức 3,3%/năm. 

Từ 6 tháng đến 11 tháng, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất là 3,7%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất đang được triển khai đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 4,8%/năm được ấn định cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán đều được hưởng chung lãi suất thấp nhất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn
Cận cảnh cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định hoàn thành 80%
Cầu sông Hồng có tổng chiều dài 1,4 km với tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng, nối hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định).